Bí quyết quản trị không cần “quản lý”

Đây là những lời lẽ thông thái với nội dung đột phá có khả năng làm thay đổi vĩnh viễn cung cách lãnh đạo và điều hành.

Bí quyết quản trị không cần "quản lý"

Nhà quản lý điều hành kiểu cũ có cung cách quan hệ chặt: chi li, phê bình, phán xét, sẽ khơi dậy sự thủ thế, thu mình của nhân viên.

Họ cứ phải ép nhân viên làm những việc mà người ta không muốn, tức là biến nhân viên thành ai đó khác hẳn. Khi tức bực nhân viên tức là đã đánh mất uy quyền của mình, và đó là nguyên nhân của stress và sự hài hòa không giữ được, hiệu quả thấp.

Nhà quản lý thoáng, cởi mở, biết tha thứ, bỏ qua, cho trôi tuột đi, không vướng mắc đối với những yếu kém của người khác.

Khuyến khích và tìm ra sức mạnh của nhân viên, tạo điều kiện cho sức mạnh ấy trỗi dậy, nghĩa là tìm họ chứ không phải ép họ.

Không ngừng tìm cách “cài khớp” tài năng của họ với công việc được giao.

Có thể có những nhân viên không tìm được việc nào phù hợp tức bạn sẽ hiểu ra họ không thích hợp với đội ngũ của mình

 

Bí quyết quản trị không cần

 

Theo Cafef

Bình luận