Chrome, Firefox và iTunes chứa nhiều lỗ hổng bảo mật nhất

Theo báo cáo mới nhất của hãng bảo mật Secunia, số lỗ hổng bị phát hiện trong năm 2012 tăng khá nhanh, trong đó trình duyệt Chrome, Firefox và iTunes của Apple chứa nhiều lỗ hổng nhất.

Số lượng các lỗ hổng bảo mật được phát hiện trên các sản phẩm phần mềm tăng 5% trong năm 2013, nhưng hầu hết các ứng dụng phổ biến nhất trên hệ thống máy tính để bàn lại có ít lỗ hổng hơn trong năm nay.

 

Chrome, Firefox và iTunes chứa nhiều lỗ hổng bảo mật nhất 1

Báo cáo cũng nhấn mạnh sự chuyển hướng chiến lược của các nghiên cứu lỗ hổng và các cuộc tấn công tấn công vào lỗ hổng của các sản phẩm Microsoft sang các nền tảng phổ biến khác. Trong khi Microsoft có 29 trong tổng số 50 chương trình phổ biến nhất được tìm thấy trên máy tính, thì chỉ có 14% lỗ hổng tìm thấy trên các sản phẩm của Microsoft. Phần mềm của bên thứ ba như trình duyệt Google Chrome, Firefox và iTunes của Apple chiếm 86% lỗ hổng

Kết quả này có được sau khi Secunia phân tích 9.776 vấn đề bảo mật được phát hiện trong năm 2012 của hơn 2.500 sản phẩm của khoảng 421 nhà sản xuất khác nhau.

Trong đó Google Chrome, Firefox iTunes của Apple có số lỗ hổng cao nhất trong danh sách 50 ứng dụng phổ biến nhất. Google đã vá 291 lỗ hổng bảo mật cho trình duyệt Chrome, Mozilla có 257 vấn đề trong trình duyệt Firefox và Apple có 243 lỗ hổng trong iTunes.

Hơn 3/4 lỗ hổng nằm trong 50 chương trình phổ biến nhất được đánh giá cao về mức độ nghiêm trọng, trong đó hơn 5% được đánh giá “cực kỳ nghiêm trọng”.

Dữ liệu của Secunia cũng chỉ ra rằng, kẻ tấn công sẽ tập trung nhiều nhất vào các sản phẩm phổ biến nhất. Hầu hết tất cả lỗ hổng “zero-day” trong 6 năm qua đều nằm trong 25 ứng dụng hàng đầu mà công ty này phát hiện.

Theo Genk

Bình luận