Công nghệ Thông tin: Chìa khóa thành công của doanh nghiệp

Theo nghiên cứu toàn cầu được Cisco công bố, Công nghệ Thông tin tiếp tục được Doanh nghiệp tin tưởng và ứng dụng mạnh trong quản lý và quy trình hoạt động của công ty

Cụ thể, gần ba phần tư số người sử dụng CNTT (71%) cho rằng lĩnh vực CNTT hiện nay đang triển khai nhiều ứng dụng hơn so với thời điểm một năm trước. Phần lớn (78%) cho rằng hệ thống mạng trở nên quan trọng hơn nhiều trong việc cung cấp các ứng dụng so với cùng thời điểm này năm trước.

Sự gắn kết giữa CNTT và kinh doanh đang ngày càng chặt chẽ, tuy nhiên CNTT không phải lúc nào cũng tham gia vào việc đưa ra các quyết định kinh doanh. Khoảng 9-trên-10 (89%) các nhà lãnh đạo CNTT làm việc với các lãnh đạo bộ phận kinh doanh ít nhất một tháng một lần, cho thấy sự hiểu biết kinh doanh chung về vai trò ngày càng quan trọng của hệ thống mạng trong việc cung cấp các ứng dụng.


Trong khi đó, hơn một phần ba (38%) các chuyên gia CNTT tham gia khảo sát cho rằng họ chỉ được tham gia vào giai đoạn cuối của quá trình lập kế hoạch và triển khai. Kết quả này cho thấy khi các doanh nghiệp triển khai những sáng kiến mới mà không có sự tư vấn của bộ phận CNTT từ ban đầu, hệ thống mạng có thể gặp khó khăn trong việc xử lý các ứng dụng mới.

Khảo sát về nguyên nhân chủ yếu gây ra sự chậm trễ trong việc triển khai ứng dụng trong một năm vừa qua, phần lớn những người trả lời nhắc đến ngân sách (34%), trong khi 26% cho rằng lỗi thuộc về mức độ sẵn sàng của cơ sở hạ tầng của trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và giới hạn của hệ thống mạng, ví dụ như băng thông. Một phần tư (25%) cho rằng “sự trì hoãn chung” như là nguyên nhân chính.

Ngoài ra, những người tham gia khảo sát xếp hạng mức độ sẵn sàng của điện toán đám mây (29%) là cải tiến về hệ thống mạng quan trọng nhất đối với doanh nghiệp của họ trong năm tới, tiếp theo là “hội tụ công nghệ của CNTT và hoạt động vận hành” (28%) và “/sự hợp nhất và ảo hóa trung tâm dữ liệu” (27%).

Theo Nss

Bình luận