Đa số phụ nữ Việt Nam là người kiểm soát tài chính

MasterCard vừa khảo sát về Quản lý tiền bạc tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương với gần 7.000 người tham gia tại 16 quốc gia mới nổi, dựa trên 4 yếu tố: quản lý tài chính gia đình hàng tháng, đầu tư và tiết kiệm hàng tháng, những quyết định về mua sắm quan trọng và giáo dục cho con cái.

Phụ nữ tại Hàn Quốc, Indonesia và Việt Nam dẫn đầu khu vực với nhiều người trong số họ giữ vai trò kiểm soát tất cả bốn yếu tố.Cụ thể, trong việc chi tiêu cho giáo dục con cái: 59,8% phụ nữ tại Hàn Quốc, 57% tại Indonesia và 53,2% tại Việt Nam là người quyết định. Những mua sắm lớn cũng do phụ nữ quyết định tại Hàn Quốc (53,2%), Indonesia (52,2%) và Việt Nam (50,1%).

Cũng theo khảo sát, phụ nữ tại 8 trong số 16 quốc gia, nổi bật là Indonesia (56,9%), Philippines (56,7%) và Myanmar (55,2%) kiểm soát chi tiêu trong gia đình, còn đàn ông có vai trò nhiều hơn khi quyết định các vấn đề về đầu tư và tiết kiệm trong gia đình.

Về các quyết định mua sắm quan trọng, đàn ông thường là người giữ vai trò quyết định tại 10 trong số 14 quốc gia, trong khi đó các quyết định tài chính về giáo dục con cái tùy thuộc vào phụ nữ.

Theo Vietnamplus

Bình luận