Kỹ năng tư duy tích cực

Tư duy tích cực là gì? Tư duy tích cực khác với một vài loại tư duy khác như thế nào? Tại sao ta lại cần tư duy tích cực?

“Tư duy” thường có nghĩa là suy nghĩ, và nói đến suy nghĩ là ta thường có ấn tượng rằng đó là một hoạt động của não bộ một lúc nào đó.

Tư duy tích cực chính là “sống tích cực” hay “thái độ tích cực.”

Tư duy tích cực là chủ động, dùng thái độ của mình để tạo ra thế giới của mình. Thế giới của mình là cơ thể và đầu óc của mình, gia đình mình, bạn bè mình, những công việc mình làm, những người mình giao tiếp hằng ngày. Mình chủ động tích cực để biến thế giới đó và những người trong thế giới đó trở thành vui vẻ hơn và tích cực hơn. Thay vì cứ sống theo lối phản ứng, gặp người vui thì vui, gặp người cau có thì cau có, thì mình nên chủ động giữ thế giới của mình luôn tích cực. Để đạt được điều này cần có kỹ năng và kỹ năng chỉ có thể có được nhờ sự rèn luyện hàng ngày.

Đó chính là chìa khóa thành công của mỗi người. Chúc bạn tích cực và thành công

Bình luận