Nâng hiệu quả kinh doanh nhờ giải pháp email xã hội IBM

IBM-Social-Business.jpg
Giải pháp mới của IBM hỗ trợ hiệu quả bộ phận marketing, phát triển kinh doanh, truyền thông…

IBM vừa công bố tại Việt Nam việc mở rộng nền tảng kinh doanh trên mạng xã hội bằng giải pháp email xã hội “IBM Notes and Domino Social Edition”.

Giải pháp cung cấp cho các nhân viên thuộc bộ phận marketing, phát triển kinh doanh, truyền thông… đầu mối truy cập duy nhất vào những công cụ cộng tác xã hội của họ, giúp nâng cao năng suất làm việc.

Ví dụ, thông qua giao diện chung, một nhân viên đang làm việc trong một dự án marketing mới có thể kiểm tra email có chứa những công việc mới nhất từ mỗi thành viên của nhóm làm việc, chia sẻ tài liệu với các đồng nghiệp, xem các blog mới về những chủ đề liên quan…

IBM Notes and Domino Social Edition cũng cung cấp nhiều lựa chọn triển khai như mô hình triển khai tại chỗ, trong môi trường điện toán đám mây thông minh IBM, đám mây “lai” hoặc trên thiết bị di động.

Ngoài ra, giải pháp này có khả năng hỗ trợ nhiều thiết bị khác nhau, mỗi thành viên của nhóm đều có thể truy cập cùng một nội dung thông qua thiết bị dùng iOS, Android, Windows Phone hay BlackBerry.

Xu hướng kinh doanh dựa trên mạng xã hội đang phát triển mạnh trên thế giới và tại Việt Nam, thực tế đó cũng khiến các tổ chức phải sử dụng những công nghệ này để đổi mới kinh doanh, trong đó email là một cấu phần quan trọng trong quá trình phát triển (theo Công ty Nghiên cứu toàn cầu Osterman, mỗi ngày có 116 tỷ email được gửi và nhận bởi khoảng 800 triệu nhân viên doanh nghiệp).

Với giải pháp IBM Notes and Domino Social Edition, IBM tiếp tục chứng tỏ vị trí tiên phong bằng việc đưa email vào trải nghiệm xã hội, biến email từ chỗ chủ yếu được dùng cho việc gửi thư trở thành một cấu phần quan trọng của một nền tảng để hỗ trợ quá trình chia sẻ kiến thức, nâng cao hoạt động kinh doanh…

Theo ICTnews

Bình luận