Nhận thức lãnh đạo về quản trị doanh nghiệp

VIAMI Software, Trung tâm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

KĨ NĂNG VÀ ỨNG DỤNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (ERP)

Để đủ sức đối đầu với sự cạnh tranh gay gắt của kinh tế thị trường, chủ Doanh nghiệp cần có nhận thức đầy đủ về vấn đề quản lý tài nguyên. Tái cấu trúc là việc làm thường xuyên của những doanh nghiệp có ý thức và là đòi hỏi cấp bách trong thời ký khủng hoảng. Nó là cuộc cách mạng quy trình, công nghệ, con người nhằm tạo sức bật cho mỗi doanh nghiệp.

Trở ngại lớn nhất của đa số các doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải trên con đường phát triển là căn bệnh “lãng phí tài nguyên”. Thuật ngữ ERP (Enterprise Resource Planning – Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp) đã được nhiều lãnh đạo làm quen và hướng tới… Tuy nhiên còn một tài nguyên vô cùng quan trọng mà ai cũng biết nhưng nhiều doanh nghiệp còn chưa thực sự quan tâm đúng mức, đó chính là khách hàng.

Bạn cần đặt ra yêu cầu để ERP không chỉ là nhà quản lý chuyên cần mà còn phải là nhà phát triển kinh doanh hoàn hảo cho doanh nghiệp bạn, giúp bạn phòng ngừa mọi rủi ro.

Hiểu được những băn khoăn đó của doanh nghiệp, VIAMI Software tổ chức chuyên đề:

“ERP đối với doanh nghiệp – Những yếu tố dẫn tới thành công hay thất bại”

Đối tượng:

HĐQT, CEO, CIO, CFO, cán bộ quản lý và chủ chốt của doanh nghiệp hoặc tổ chức…

Giảng viên:

Lê Ngọc Quang – chuyên gia cao cấp ERP, VIAMI Software

 

Mục tiêu:

Trang bị cho các cấp lãnh đạo và các nhà quản lý những kiến thức đầy đủ về quản lý và hoạch định nguồn tài nguyên doanh nghiệp, khai thác có hiệu quả nhất các nguồn tài nguyên của tổ chức, khi nào cần đến ERP, phương pháp lựa chọn ERP, những bí quyết thành công hay thất bại của ứng dụng ERP…

Khóa 1. Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) (6 tiết – indoor)

Tái cấu trúc tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong thời khủng hoảng  (Tài liệu)

 • Khủng hoảng kinh tế và cách tạo cơ hội phát triển
 • Đấu tranh sinh tồn
 • Tái cơ cấu
 • Vai trò của tư vấn
 • Vai trò của công nghệ thông tin
 • Giới thiệu mở đầu về quản trị nguồn lực doanh nghiệp
 • Thảo luận

Những yếu tố dẫn tới thành công hay thất bại của ERP (Tài liệu)

 • Vì sao ERP thất bại nhiều hơn thành công?
 • Những sai lầm thường gặp
 • Tương lai của ERP, vì sao vẫn nhất thiết phải có ERP?
 • Tiêu chuẩn hóa và những rủi ro của ERP
 • Yếu tố quyết định sự thành bại của ERP
 • Những bài học từ thất bại và thành công
 • Bài tập tình huống

 

Khóa 2. Quản trị và phát triển nguồn lực doanh nghiệp (ERP) (12 tiết – indoor)

Tái cấu trúc tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong thời khủng hoảng  (Tài liệu)

 • Khủng hoảng kinh tế và cách tạo cơ hội phát triển
 • Đấu tranh sinh tồn
 • Tái cơ cấu
 • Vai trò của tư vấn
 • Vai trò của công nghệ thông tin
 • Giới thiệu mở đầu về quản trị nguồn lực doanh nghiệp
 • Thảo luận

Nhận thức đúng của lãnh đạo đối với ERP (Tài liệu)

 • Chiến lược phát triển doanh nghiệp và ERP
 • Có nên sử dụng tư vấn? Tư vấn như thế nào cho đúng?
 • Ai là người nên nghe giới thiệu và quyết định về ERP?
 • Lãnh đạo cần báo cáo mà không phụ thuộc vào người báo cáo
 • Nhận thức về thay đổi và Rủi ro
 • Nhận thức đúng về sự đầu tư cho ERP
 • Những tiêu chí để đánh giá mức độ thành công của ERP
 • Trắc nghiệm về nhận thức quản lý của lãnh đạo

Những yếu tố dẫn tới thành công hay thất bại của ERP (Tài liệu)

 • Vì sao ERP thất bại nhiều hơn thành công?
 • Những sai lầm thường gặp
 • Tương lai của ERP, vì sao vẫn nhất thiết phải có ERP?
 • Tiêu chuẩn hóa và những rủi ro của ERP
 • Yếu tố quyết định sự thành bại của ERP
 • Những bài học từ thất bại và thành công
 • Bài tập tình huống

Những vai trò then chốt trong quản trị dự án ERP (Tài liệu)

 • Quản trị dự án ERP
 • Vai trò của Tư vấn trong triển khai
 • Vai trò của các cấp lãnh đạo trong việc triển khai ERP
 • Thần dược hay thuốc bách bệnh
 • Cách đặt đầu đề bài toán
 • Khó khăn và cách tháo gỡ đối với các DN nhỏ và vừa
 • Bài tập tình huống

Hoặc

Thiết kế sự khác biệt và khai thác triệt để các tài nguyên (Tài liệu)

 • Thiết kế và quản lý sự khác biệt là chìa khóa của sự thành công
 • Khuyến mại và các bài toán quản lý khuyến mại
 • Các bài toán khai thác tài nguyên khách hàng
 • Các bài toán đặc trưng về quản lý vật tư và tài chính
 • Quản lý tồn kho và tuổi tồn, vòng quay hàng hóa, tuổi nợ
 • Bài tập tình huống và hỏi đáp

 

Bình luận