Thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng được miễn thuế 6 tháng cuối năm

Trường hợp tiền lương, tiền công phát sinh trước tháng 12-2012, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1-2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013.
Theo Công văn 187 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quyết toán Thuế (TNCN) năm 2012, những cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh nhỏ hơn hoặc bằng 5 triệu đồng/tháng được miễn thuế 6 tháng cuối năm 2012.
Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.
Trường hợp tiền lương, tiền công phát sinh trước tháng 12-2012, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng 1-2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trong năm 2013.
Cũng theo công văn này, cá nhân chưa có mã số thuế trong năm 2012 vẫn được hoàn thuế theo quy định nếu đã có mã số khi thực hiện quyết toán thuế.
Trường hợp cá nhân trong năm có phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng mà đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc muộn hoặc đến khi quyết toán thuế mới đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì khi khấu trừ thuế hàng tháng được tính giảm trừ gia cảnh từ tháng đăng ký giảm trừ; khi quyết toán thuế được tính giảm trừ cho người phụ thuộc từ tháng có nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân và người phụ thuộc từ tháng 1 đến tháng rời khỏi Việt Nam. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán chậm nhất là ngày 1-4-2013.
* Cũng theo dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc gia hạn, giảm một số khoản thu ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 02 của Chính phủ do Bộ Tài chính xây dựng, các doanh nghiệp thuộc đối tượng theo quy định có thể được gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN tối đa đến tháng 1-2014.
Các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, bao gồm cả hợp tác xã (sử dụng dưới 200 lao động làm việc toàn bộ thời gian và có doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng); Doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động (sử dụng trên 300 lao động) trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: Nông sản, lâm sản, thuỷ sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử…được gia hạn 6 tháng thời hạn nộp thuế TNDN và nộp thuế giá trị gia tăng.
Theo đó, thời gian nộp chậm nhất thuế TNDN của Quý I và II năm 2013 là tới ngày 30-10-2013. Thời gian nộp chậm nhất của Quý III-2013 là ngày 31-1-2014. Thời gian gia hạn nộp chậm nhất thuế GTGT tháng 1-2013 là ngày 20-8-2013 và ngày 20-9-2013 đối với thuế GTGT của tháng 2. Thời gian nộp thuế GTGT của tháng 3 năm 2013 chậm nhất là ngày 21-10-2013.
Theo Cafef
Bình luận