“Viễn thông, CNTT là động lực phát triển đất nước”

Tại Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về phát triển hạ tầng thông tin sáng 15/1 tại Hà Nội, Bộ trưởng TT&TT Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh: “Viễn thông và CNTT được xác định là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn và là một trong các động lực quan trọng của sự phát triển”.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến với 46 điểm tại văn phòng UBND các tỉnh thành trên cả nước dưới, sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông.(Ảnh: Mic.gov.vn)

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức Hội nghị trực tuyến với 46 điểm tại văn phòng UBND các tỉnh thành trên cả nước dưới, sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Mic.gov.vn)
Nghị quyết số 13 Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã xác định hạ tầng thông tin là một trong những hạ tầng quan trọng, cần ưu tiên đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.Nghị quyết cũng nêu rõ quan điểm của Trung ương Đảng coi việc thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, trong lộ trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong từng ngành, từng lĩnh vực.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng: “Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, viễn thông và công nghệ thông tin được xác định là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn và là một trong các động lực quan trọng của sự phát triển.

Sự hội tụ của Viễn thông, CNTT, phát thanh truyền hình và thông tin điện tử đang được ứng dụng ngày càng sâu rộng. Vì vậy, ngành Thông tin và Truyền thông đã khẳng định được vị trí của mình và trở thành yếu tố không thể thiếu trong mọi lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội.”

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Mic.gov.vn)

Năm 2013 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015. Do vậy Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cũng yêu cầu: “Chúng ta cần tháo gỡ thật trúng và đúng các khó khăn, vướng mắc đang kéo dài nhiều năm qua; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết quan trọng này”.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đề nghị các ngành, các cấp: Đẩy mạnh đầu tư phát triển nguồn nhân lực CNTT, định hướng cho học sinh về nghề; Xây dựng nền CNTT trong nước, các doanh nghiệp CNTT chủ lực ngang tầm thế giới, các khu công nghiệp tập trung, ứng dụng CNTT hiện nay mới chỉ ở mức khiêm tốn; Huy động các nguồn lực để xây dựng hạ tầng thông tin, trong đó có nguồn vốn từ xã hội; Bộ TT&TT phối hợp liên ngành để thực hiện tốt và mở rộng hạ tầng thông tin trong nước; Vận động người Việt Nam dùng sản phẩm CNTT thương hiệu Việt.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: Mic.gov.vn)

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cho rằng: Nghị quyết số 13 Hội nghị TW 4 khóa XI tái khẳng định tầm quan trọng của các chương trình, đề án đã và đang được triển khai như Đề án Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT, Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN, Quy hoạch phát triển viễn thông quốc gia, Quy hoạch phát triển An toàn Thông tin số quốc gia đến năm 2020…

Mặt khác, Nghị quyết yêu cầu sự chuyển biến về mặt nhận thức cũng như cách thức tổ chức triển khai các chương trình, đề án nêu trên. Vì vậy, chúng ta cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt ở cả Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn lực, đề nghị các Sở TT&TT quyết liệt, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh, tổ chức triển khai tích cực để hoàn thành các mục tiêu phát triển hạ tầng thông tin đã đặt ra đến năm 2015…

Theo Vietnamnet

 

Bình luận