2 triệu người Mỹ thất nghiệp vì công nghệ cao

2 triệu người Mỹ thất nghiệp vì công nghệ cao

Theo Cơ quan thống kê lao động tại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp tại nước này là 7,7%. Công nghệ cao đang thay thế con người và đẩy nhiều lao động vào tình trạng mất việc làm.

Trong suốt 5 năm kể từ 2007 đến nay, tại Mỹ đã có thêm khoảng 387.000 quản lý có việc làm trong khi đó 2 triệu người lao động chủ yếu có trình độ giản đơn rơi vào tình trạng thất nghiệp. Nguyên nhân chính là do nhiều công đoạn của quá trình sản xuất đã được thực hiện bằng máy móc, số lượng lao động trình độ thấp bị đào thải ngày một tăng.

Tầng lớp trung lưu Mỹ cũng đang có cuộc sống ngày một khó khăn hơn. Thu nhập bình quân của các hộ gia đình Mỹ từ giữa năm 2009 đến nay giảm 5,6% xuống khoảng 51.000 USD mặc dù kinh tế Mỹ phục hồi trong suốt khoảng thời gian trên.

Bất bình đẳng thu nhập tại Mỹ ngày một tăng cao, nguyên nhân do công nghệ phát triển mang lại việc làm cho lao động trình độ cao nhưng lại cướp đi việc làm của nhiều lao động trình độ thấp. Nhóm lao động mất việc nhiều nhất thường nằm trong các nhóm công việc như trông giữ thư viện, tổng đài viên, nhân viên lưu trữ dữ liệu và đánh máy… Số lượng nhân viên thu ngân cũng giảm bởi hoạt động mua sắm trực tuyến phát triển.

Theo Cafef

 

Bình luận