Bản quyền trên Internet cần được đảm bảo và tôn trọng

Ngày 27/3/2013, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ Quý Doãn có công văn số 897/BTTTT-PTTH&TTĐT gửi các cơ quan báo chí, các trang thông tin điện tử tổng hợp.

Theo đó, Bộ yêu cầu “các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi khai thác, sử dụng thông tin của các cơ quan báo chí để đăng tải trên trang thông tin điện tử cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan tác giả được quy định tại Luật sở hữu trí tuệ”.

Thời gian gần đây, Bộ nhận được văn bản kiến nghị của một số cơ quan báo chí điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động cung cấp thông tin trên Internet đã và đang lấy lại tin, bài từ các cơ quan báo chí này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Biên tập các báo, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, về quyền tác giả và quyền liên quan.

Công văn 897/BTTTT-PTTH&TTĐT. Nguồn ảnh: nguoiduatin.vn

Để hạn chế tình trạng vi phạm bản quyền liên quan đến các tác phẩm báo chí, Bộ yêu cầu các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi khai thác, sử dụng thông tin của các cơ quan báo chí để đăng tải trên mạng thông tin điện tử cần nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền tác giả và quyền liên quan được quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ, Nghị định số 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet và Thông tư số 14/2010/TT-BTTTT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến.

Được biết, Bộ sẽ sớm phối hợp với Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các vi phạm về quyền tác giả và quyền liên quan trong lĩnh vực báo chí và thông tin điện tử trên Internet.

Theo XHTT