Quản trị luồng tiền

Luồng tiền được định nghĩa bao gồm tiền tại các quỹ hoặc tài khoản ngân hàng và toàn bộ dòng chảy của chúng (thu, chi, luân chuyển nội bộ…), cộng với các hoạt động sẽ diễn ra hoặc hoạch định thu/chi. Với những dữ liệu và báo cáo luồng tiền, doanh nghiệp có thể kiểm soát chặt chẽ các hoạt động tài chính và xác định được kế hoạch hoạt động trong tương lai. Các hoạt động thu chi có thể được in ấn ngay tại chỗ phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi…

Ví dụ: Một quyết định cho một đầu tư dài hạn và trung hạn có thể được chứng minh bởi các báo cáo phân tích về tình hình luồng tiền (cash-flow) trong suốt một thời gian dài và những phân tích dự báo hoạt động kinh doanh của tổ chức, có trong các phần báo cáo của RVX Manager. Các báo cáo này có thể truy cập thông qua thiết bị di động bất cứ nơi nào, không đòi hỏi một hệ thống báo cáo, phân tích và trình bày dữ liệu một cách nặng nề như trước kia.