CNTT: Mấu chốt thúc đẩy phát triển đa ngành

Bên lề Đại hội đại biểu lần thứ 2 do Câu lạc bộ Giám đốc điều hành CNTT (CEO&CIO Club) tổ chức sáng nay, 28/02/2013 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Lạng đã nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn báo chí: “Trong bất cứ lĩnh vực ngành nghề nào, cũng có sự đóng góp của CNTT. CNTT là cấu phần quan trọng thúc đẩy phát triển công nghiệp đa ngành. Có được hạ tầng CNTT tốt, vững bền, sẽ là tiền đề rất tốt cho việc thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt là Thương mại điện tử tại Việt Nam”.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Lạng

Phát biểu chào mừng Đại hội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng cho biết: Ngành CNTT-VT Việt Nam những năm qua vẫn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Để có được những kết quả này, cùng với sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành liên quan, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, còn có vai trò đóng góp rất lớn của các tổ chức xã hội nghề nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT-VT, trong đó có Câu lạc bộ Giám đốc điều hành CNTT.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng phát biểu tại Đại hội

Việt Nam đang dần hoàn thiện, trở thành nước mạnh về CNTT. CNTT-VT ngày càng thể hiện rõ vai trò chủ lực trong việc kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đa lĩnh vực.

Theo XHTT

Bình luận