Công ty CP CNN Tiến Nông đổi mới quản trị

Ngày 22/7/2013, tại Khách sạn Sao Mai, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá, Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và định hướng phát triển đến năm 2020. Tới dự hội nghị có các cổ đông sáng lập công ty, giáo sư, tiến sĩ Trần Văn Hạnh – nhà khoa học về nông nghiệp, Luật gia Vũ Xuân Tiền, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty tư vấn VFAM Việt Nam, ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Phần mềm VIAMI và các cán bộ quản lý từ tổ trưởng tổ sản xuất trở lên của Tiến Nông.

Là một doanh nghiệp tư nhân thành lập năm 1995, đến năm 2012, doanh nghiệp tư nhân Tiến Nông đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông. Đến nay, Tiến Nông là một trong những doanh nghiệp có quy mô lớn, sản xuất, kinh doanh phân bón, máy, thiết bị và dịch vụ nông nghiệp. Mặc dù trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của cả nước, sáu tháng đầu năm 2013, Tiến Nông đã đạt kết quả kinh doanh khá ấn tượng với doanh thu 325 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch năm. Nhiều dự án mới trong nông nghiệp đã được triển khai như: Dự án cánh đồng mẫu lớn (30ha) với việc áp dụng công nghệ cao trong sản xuất; dự án sản xuất và cung ứng mạ khay gắn liền với việc đua máy cấy vào sản xuất nông nghiệp….

Tuy nhiên, phát triển từ một doanh nghiệp gia đình cho nên đến nay, khá nhiều vấn đề về quản trị Công ty đã được đặt ra và cần được giải quyết để Tiến Nông phát triển bền vững. Vì vậy, Tiến Nông đã tìm đến các nhà tư vấn để thực hiện hai dự án mở đầu gồm:

  1. Dự án quy chế hoá toàn bộ hoạt động của Tiến Nông với sản phẩm là xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện Bộ Quy chế quản trị Công ty, Công ty TNHH tư vấn VFAM Việt Nam được lựa chọn là nhà tư vấn thực hiện dự án này.
  2. Dự án quản trị tổng thể các hoạt động của Tiến Nông với việc ứng dụng công nghệ thông tin (ERP và CRM). Công ty cổ phần phần mềm VIAMI được lựa chọn để tư vấn và thực hiện dự án này.

Tại buổi lễ sơ kết 6 tháng đầu năm 2013 và định hướng phát triển đến năm 2020 của Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông, ông Lê Ngọc Quang, Giám đốc Công ty cổ phần phần mềm VIAMI đã trình bày nội dung và trình tự các bước ứng dụng ERP vào công tác quản trị công ty. Luật gia Vũ Xuân Tiền, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty tư vấn VFAM Việt Nam đã trình bày về sự cần thiết khách quan, những yêu cầu cần đạt được của Bộ Quy chế quản trị Công ty Tiến Nông và bàn giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông Bộ Quy chế đã soạn thảo trong thời gian qua.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị.

Thạc sỹ Nguyễn Hồng Phong – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông trình bày định hướng phát triển công ty đến năm 2020

Ông Lê Ngọc Quang – Giám đốc Công ty Cổ phần phần mền VIAMI trình bày tóm tắt đề án áp dụng ERP trong quản trị Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông

Luật gia Vũ Xuân Tiền giới thiệu về Bộ quy chế quản trị Công ty trước khi bàn giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công nông nghiệp Tiến Nông