“Bảng điều khiển” doanh nghiệp

Đây là một công cụ đo đạc nhanh và hữu hiệu giúp các doanh nghiệp tổ chức nhận dạng tức thì những vấn đề quan trọng nhất, điểm nóng, hoặc những đỉnh điểm tích cực và tiêu cực đang xảy ra tại mỗi doanh nghiệp hay tổ chức.

Với module “Bảng điều khiển” này, tất cả các chỉ số hoạt động được tập trung thành những biểu đồ giúp ban lãnh đạo có ngay được bức tranh tổng quan và tổng hợp nhanh chóng tình hình cũng như hiệu quả hoạt động của công ty. Ban lãnh đạo có thể được đưa ra những quyết định điều chỉnh, tăng cường hoặc cần đi sâu phân tích cho một hoạt động nào đó chỉ trong 1 giây mà không cần phải chờ bất cứ một báo cáo nào của các cấp dưới.

Các bảng điều khiển tiêu biểu:

  • Đồng hồ đo kinh doanh: top các mặt hàng mua và bán nhiều nhất, biên độ giao động mua và bán, phân tích theo địa điểm, địa lý, trung tâm, nhân viên, phân loại…
  • Đồng hồ đo hàng hóa: top hàng tồn, top tuổi tồn, tồn theo kho, theo loại, theo thương hiệu…
  • Đồng hồ đo tài chính: luồng tiền, thu/chi/số dư hàng tháng, tỷ trọng phân bổ chi phí…
  • Đồng hồ đo kế hoạch: mức độ và tỷ trọng đạt kế hoạch, hoạch định tương lai…

Các “bảng điều khiển” có thể được cá nhân hóa và được lập theo đơn đặt hàng.