Doanh thu kinh doanh đa cấp đạt hơn 4.000 tỷ đồng

Doanh thu kinh doanh đa cấp đạt hơn 4.000 tỷ đồng

Theo Cục Quản lý cạnh tranh, tới cuối năm 2012, cả nước có 78 doanh nghiệp được cấp chứng nhận đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp, song trong số đó có 15 doanh nghiệp không hoạt động.

Trong 60 doanh nghiệp đang hoạt động trên thị trường có 45 doanh nghiệp có báo cáo hoạt động bán hàng đa cấp với doanh thu năm ngoái đạt 4.060 tỉ đồng.

Các báo cáo của Cục Quản lý cạnh tranh cũng cho thấy, tỷ lệ hoa hồng tiêu chuẩn bình quân trong bán hàng đa cấp là 45%.

 Theo Cafef