Giao diện web RVX POS thân thiện

Screen Shot 2014-05-07 at 2.17.19 PMQua một thời gian phát triển và phục vụ khách hàng, các phiên bản mới của RVX Manager đã có giao diện ngày càng thân thiện hơn, có những hiển thị màu, tìm thông minh, cách thể hiện các tổng số ngay trong giao diện vào dữ liệu… Đặc biệt là giao diện POS của RVX Manager một giao diện đơn giản nhất:

 • Giao diện trực quan.
 • Ô nhập liệu duy nhất (mặt hàng và số lượng).
 • Hỗ trợ nhập số seri cho các mặt hàng đặc biệt (điện máy, điện thoại…)
 • Hỗ trợ màn hình cảm ứng.

Ứng dụng web RVX POS có những ưu điểm nổi bật sau đây:

 • Không cần cài bất cứ ứng dụng gì trên máy trạm.
 • Có thể bán nhiều đơn hàng cùng một lúc (phục vụ cho khách hàng tiếp theo khi có một khách hàng đang có vấn đề chờ giải quyết).
 • Không phụ thuộc vào hệ điều hành.
 • Bảo mật tuyệt đối vì không có một phép tính nào chạy trên máy trạm.

Đơn giản nhưng vẫn đáp ứng được các yêu cầu đặc biệt của các doanh nghiệp:

 • Tìm kiếm nhanh các sản phẩm.
 • Điều chỉnh, hủy bán mặt hàng ngay trong khi bán hàng nếu khách đổi ý mà không cần sự can thiệp của cấp cao hơn.
 • Có mức độ điều chỉnh của cấp cao hơn nếu đã đóng hóa đơn nhưng chưa công bố.
 • Tự động cập nhật những chính sách bán hàng, khuyến mãi của công ty. Kiểm soát chặt chẽ khuyến mãi.
 • Ứng dụng thẻ khách hàng.
 • Báo cho khách hàng biết trạng thái của khách hàng.
 • Thanh toán đa phương tiện.