Kinh tế đã có bước phục hồi

Trình bày báo cáo của Chính phủ về tình hình kinh tế, xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 – 2015 tại phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu của Quốc hội sáng nay (21/10), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá, kinh tế đã có bước phục hồi.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng

Trước đó, trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, tình hình kinh tế – xã hội đã có bước chuyển tích cực, đúng hướng trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, lãi suất huy động giảm. Tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả bước đầu.

“Đây là kỳ họp có vị trí đặc biệt quan trọng để chúng ta nhìn lại chặng đường gần ba năm qua, đánh giá tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác của ngành tư pháp, kết quả cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội phạm, tệ nạn xã hội và các mặt công tác khác; xác định những việc cần làm trong năm 2014 và chặng đường còn lại của kế hoạch 5 năm để bảo đảm thúc đẩy phát triển đất nước”, Chủ tịch nói.

Tình hình kinh tế, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đúng hướng trên các lĩnh vực cũng là đánh giá tại báo cáo của Chính phủ.

Theo Thủ tướng, kinh tế đã có bước phục hồi, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát. Trong 9 tháng, sốn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 10,8% và có trên 11,2 nghìn doanh nghiệp đã hoạt động trở lại.

Dự báo tổng sản phẩm trong nước cả năm 2013 tăng 5,4% so với năm 2012, còn thấp hơn kế hoạch đề ra là 5,5%, nhưng cao hơn tốc độ tăng của năm 2012, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 5,43%, nông nghiệp tăng 2,52%, dịch vụ tăng 6,56% , báo cáo cho biết.

Mặc dù còn có 4/15 chỉ tiêu của năm 2013, trong đó có GDP không đạt kế hoạch, song theo đánh giá của Chính phủ, kết quả này là cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Trong những hạn chế yếu kém, người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, nợ xấu còn cao (cuối tháng 8/2013, tỷ lệ nợ xấu trong tổng nợ tín dụng là 4,64%), hoạt động của một số tổ chức tín dụng chưa thật an toàn. Phòng chống tham nhũng, lãng phí chưa đạt yêu cầu…

Việc triển khai thực hiện ba đột phá chiến lược, theo Chính phủ là còn chậm. Cải cách thể chế chưa đồng bộ, chưa có cơ chế chinh sách đột phá thúc đẩy phát triển.

Một trong số các nguyên nhân của những hạn chế yếu kém được Thủ tướng nhấn mạnh là quản lý nhà nước còn nhiều mặt chưa tốt.

Với hai năm 2014 – 2015, Thủ tướng cho biết, mục tiêu tổng quát vẫn là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng…

Riêng năm 2014 phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2013.

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu được Chính phủ xác định cho năm sau là tăng trưởng GDP khoảng 5,8%, CPI tăng khoảng 7%, kim ngạch xuất khẩu tăng 10%, nhập siêu khoảng 6%, bội chi ngân sách 5,3% GDP, tổng vốn đầu tư toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP.

Về giải pháp, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, chính sách tài khóa chặt chẽ, điều hành lãi suất phù hợp với mục tiêu lạm phát, tăng dư nợ tín dụng phù hợp và đảm bảo chất lượng tín dụng.

Điều hành hiệu quả tỷ giá, thị trường ngoại hối, thị trường vàng, bảo đảm giá trị đồng tiền Việt Nam, tăng dự trữ ngoại hối, thúc đẩy thị trường vốn, thị trường chứng khoán cũng là các giải pháp được Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội xem xét chấp thuận mức bội chi ngân sách nhà nước năm 2013 – 2014 là 5,3% GDP, từ năm 2015 sẽ điều chỉnh giảm dần. Đồng thời phát hành thêm trái phiếu Chính phủ trong trần nợ công cho phép (65% GDP). Chính phủ cũng cho biết sẽ sử dụng cổ tức từ các doanh nghiệp có phần nhà nước chưa giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) để bổ sung vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trong 2 năm 2013 – 2014.

Về tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ cho biết sẽ tiếp tục tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng, nhất là các ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém. Tiếp tục cổ phần hóa và nâng cao sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại quốc doanh. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra, đảm bảo an toàn hệ thống, xử lý có hiệu quả tình trạng sở hữu chéo.

Trong tái cơ cấu đầu tư, Chính phủ xác định sẽ tích cực xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy mạnh thu hút đầu tư xã hội, đầu tư nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp nhà nước tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn lực và tài nguyên.

Thủ tướng cũng cho biết sẽ thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu tư các dự án lớn, công nghệ cao, thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tạo bước chuyển mạnh trong chuyển dịch cơ cấu. Sớm xây dựng, phê duyệt, triển khai thực hiện một số đề án thành lập khu hành chính – kinh tế đặc biệt.

Theo DNSG