MẢNH GHÉP HOÀN HẢO GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CÁC NHÀ QUẢN LÝ C LEVEL QUAN TÂM

CEO-Chiến lược

Các nhà quản trị doanh nghiệp luôn đặt ra các vấn đề làm thế nào tăng trưởng,phát triển doanh nghiệp tăng doanh thu & lợi nhuận …cũng như làm thế nào để có thông tin một cách nhanh chóng, chính xác,kịp thời để xử lý. Tuy nhiên nhà quản trị có thể thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp mình về 5 vấn đề lớn để đạt được mục tiêu trên, gồm:

 • Thứ nhất là điểm mạnh, yếu (nội lực của doanh nghiệp) về quản trị, văn hóa doanh nghiệp, nguồn lực.
 • Thứ hai là những cơ hội và thách thức về kinh tế, công nghệ, khách hàng và đối thủ cạnh tranh.
 • Thứ ba là thiếu hoặc chưa tự đánh giá doanh nghiệp thường xuyên trong quá trình phát triển kinh doanh.
 • Thứ tư là thiếu hoặc chưa có chiến lược qua từng thời kỳ hoạt động.
 • Cuối cùng là thiếu hoặc chưa có sự chia sẻ giữa bộ máy lãnh đạo và bộ phận thừa hành.
 • Kỹ năng quản trị

Manh ghep hoan hao ERP giai quyet van de C level

CFO- Kế toán tài chính& Kế toán quản trị (Chief Financial Officer)

 • Kế toán tài chính: ( Financial-FI)

Làm thế nào quản lý các khoản phải thu,phải trả, tài sản cố định,tiền mặt,sổ cái một cách hợp lý, nhanh chóng,chính  xác…

 • Kế toán quản trị (Controlling-CO)

Nếu ví FI như trái tim thì  CO là mạch máu,là hơi thở của doanh nghiệp và trong thời buổi cạnh tranh, nhiều thách thức những vấn đề như phân tích lãi lỗ theo ngành hàng doanh nghiệp kinh doanh, phân tích giá thành sản phẩm, phân tích hiệu quả dòng tiền từng dự án…là những KPI’s rất quan trọng và mang tính sống còn cho doanh nghiệp.

Hợp nhất báo cáo (consolidate), hợp nhất kế toán,quản trị là vấn đề cân nhắc nếu công ty có quy mô lớn, tập đoàn

CPO- Nhân sự (Chief People Officer)

CPO thiếu hoạch định chiến lược nhân sự, không phân biệt được vai trò giữa quản trị nhân sự và quản trị nguồn nhân lực, nhầm lẫn giữa duy trì động lực và tạo động lực bên trong của đội ngũ nhân viên, không phát triển được lực lượng kế thừa (bệnh sống lâu thành lão làng) và tạo sự cạnh tranh lành mạnh trong nội bộ doanh nghiệp.

Quan trọng hơn chưa tính lương,thưởng, hiệu quả và chưa điều động nhân sự cho sản xuất,dự án một cách hợp lý nhất…

CPP- Sản xuất (Chief Production Planning)

Chiến lược hoạt động sản xuất luôn phục vụ cho chiến lược kinh doanh, chưa thiết lập hệ thống quản lý chất lượng thực sự , chưa quản lý chi phí chất lượng, chưa liên tục cải tiến chất lượng do chưa tạo được môi trường thúc đẩy sản xuất và sáng tạo trong doanh nghiệp.

Chưa điều phối kế hoạch sản xuất hợp lý và tối ưu nhất, chưa truy xuất nguồn gốc của sản phẩm (tracking khi có vấn đề hoặc sự cố về chất lượng sản phẩm, khách hàng phàn nàn,sản phẩm độc hại…)

Kinh doanh-Bán hàng

Cần thông tin nhanh chóng về kế hoạch sản xuất,tồn kho để cập nhật tình hình cho khách hàng cũng như nắm thông tin chủ động bán thêm các mặt hàng tồn kho (tăng doanh thu,giảm tồn kho)

Phân tích lãi lỗ cho từng khách hàng, dự án,sản phẩm,vùng,miền,độ tuổi… để đánh giá  và có chiến lược kinh doanh hợp lý

Quản lý Kho:

Sắp xếp hàng hóa tối ưu, kiểm hàng chính xác,lấy hàng nhanh chóng, thuận tiện, số liệu cung cấp thực…

CIO- Công Nghệ Thông Tin

Làm thế nào kết nối các bộ phận lại với nhau, kế thừa thông tin lẫn nhau để không mất thêm thời gian nhập liệu. Các bộ phận là các ốc đảo thông tin làm thế nào để Lãnh đạo có thông tin nhanh nhất,chính xác nhất…

ERP như là một giải pháp “hoàn hảo” giúp doanh nghiệp giải quyết các vấn để trên với các lợi ích chính:

 • Tập trung thông tin: Hợp nhất báo cáo, kịp thời đưa ra quyết định chính xác nhất.
 • Tối ưu hóa Quy trình,thúc đẩy nội lực: Bảo đảm tuân thủ yếu tố liên tục và nhanh chóng (Push/Pull)
 • Quản trị hiện đại: Ứng dựng Công cụ quản trị tiên tiến thế giới để nâng cao hiệu quả kinh doanh và cạnh tranh

Theo ICtroi