Mỗi giây trên mạng Internet…

Bạn có muốn biết những gì đang diễn ra trên Internet trong từng khắc từng giây, chẳng hạn như số lượt tìm kiếm trên Google, số lượt xem YouTube hay số lượt người bấm nút “thích” (Like) trên Facebook? Những con số đó thực sự bất ngờ.

Bạn có thể truy cập vào trang onesecond.designly.com để thấy mỗi giây trên Internet diễn ra như thế nào. Trang web này theo dõi diễn biến số lượng email gửi đi, số lượt chúng ta bấm nút “like” trên Facebook, số lượt người xem YouTube hoặc số lệnh tìm kiếm trên Google… theo từng giây.

Các con số thống kê trên onesecond.designly.com là những con số động, thay đổi liên tục theo từng giây. Trang web này không nêu rõ cơ chế họ thu thập dữ liệu như thế nào nhưng nếu các con số họ đưa ra là tin cậy thì đúng là một giây trên Internet bây giờ thật sự là những con số rất khủng khiếp.

Dưới đây chúng tôi thử liệt kê những con số mà trang onesecond.designly.com thống kê trong một giây bất kỳ để mọi người dễ hình dung. Như trên đã đề cập, những con số này thay đổi theo từng giây nên các con số dưới đây cũng không phải là con số trung bình.

  • Email (số gửi email gửi đi):                           386.666.512
  • Facebook (số lượt người bấm nút “like”):    10.520.766
  • YouTube (số lượt người xem):                    8.756.937
  • Google (lượt tìm kiếm):                                 5.699.943
  • Dropbox (số file tải lên):                              1.863.414
  • Twitter (lượt tin nhắn gửi lên):                     594.185
  • Skype (số cuộc gọi):                                   148.480
  • Tumblr (số bài viết gửi lên):                         117.453
  • Instagram (số ảnh gửi lên):                          64.431

10 năm trước, Skype, Facebook, YouTube, Twitter, Dropbox, Tumblr, Reddit không tồn tại.

20 năm trước chỉ có 130 website, Google cũng chưa có và chúng ta phải trả tiền cho nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) để có tài khoản email.

30 năm trước chưa có Internet. Và bây giờ thì Internet đang phát triển với tốc độ chóng mặt.

Theo Vnreview