Microsft, Google, Yahoo, Facebook “chống” Mỹ

Các công ty công nghệ lớn nhất gồm Microsoft, Google, Yahoo, Twitter, Facebook, LinkedIn và AOL đã liên minh yêu cầu cải tổ việc theo dõi trên toàn cầu của các chính phủ, trong đó có cả Mỹ.

 

Các công ty này tin rằng, đây là thời điểm mà các chính phủ trên thế giới cần đưa ra các thông lệ và các quy định luật pháp về việc giám sát chính phủ đối với các cá nhân và truy cập thông tin của họ.Các công ty này hiểu rằng, chính phủ cần hành động để bảo vệ an toàn và an ninh cho công dân của họ. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, những vụ bê bối về theo dõi thông tin cá nhân của người dùng trên toàn thế giới càng dấy lên nhiều mối lo ngại.

Điển hình như vụ tiết lộ gần đây của cựu điệp viên CIA Edward Snowden. Theo tiết lộ này, Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) mỗi ngày thu thập tới 5 tỷ dữ liệu về vị trí của điện thoại trên toàn thế giới. Hoạt động này giúp NSA dễ dàng theo dõi các cá nhân. Do đó, để bảo vệ các doanh nghiệp và người dùng cá nhân, các công ty công nghệ lớn đã liên minh và đưa ra 5 nguyên tắc yêu cầu chính phủ thực hiện.

Các nguyên tắc này như sau- hạn chế quyền thu thập thông tin người dùng của chính phủ, giám sát và trách nhiệm giải trình, minh mạch về các yêu cầu của Chính phủ. Danh sách này cũng đi kèm với sự tôn trọng việc tự do thông tin và tránh xung đột giữa các chính phủ.

Cụ thể, nguyên tắc đầu tiên yêu cầu các chính phủ hạn chế giám sát của họ với các cá nhân bị nghi ngờ có hành vi sai trái và không thu thập dữ liệu với số lượng lớn.

Chính phủ nên hạn chế quyền của họ để buộc các nhà cung cấp dịch vụ (như nhà khai thác mạng) bàn giao dữ liệu người dùng.

Các yêu cầu của chính phủ đối với dữ liệu người dùng phải hoàn toàn minh bạch và công khai bởi các tòa án độc lập và không giấu giếm công chúng.

Tiếp theo, các công ty muốn có thể tiết lộ chi tiết cho người dùng về các yêu cầu của chính phủ. “Các chính phủ nên cho phép các công ty công khai những yêu cầu khổng lồ của chính phủ đối với thông tin người dùng”.

Cuối cùng, các công ty muốn có một khuôn khổ và nguyên tắc pháp lý mạnh mẽ giữa các chính phủ liên quan đến thu thập dữ liệu để tránh xung đột giữa các chính phủ.

Theo DNSG