Quản trị kế hoạch

Với module này, doanh nghiệp có thể lập kế hoạch cho bất cứ hoạt động nào như chi tiêu, bán hàng, mua hàng, sản xuất… với những chỉ tiêu số lượng/giá trị của hàng hóa/chủng loại/thương hiệu, v.v… Một kế hoạch có thể được lập cho một khoảng thời gian nhất định (nhiều năm/năm/tháng…), sau đó được chia nhỏ/phân bổ cho các giai đoạn nhỏ hơn (quý/tháng/tuần/ngày…).

Chỉ bằng 1 giao diện duy nhất, doanh nghiệp có thể lập được các loại kế hoạch:

 • Chi phí tài chính
 • Chi phí bán hàng
 • Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Doanh thu, doanh số bán hàng
 • Hoạch định mua hàng
 • Tài chính
 • Theo kênh bán hàng
 • Theo nhãn hiệu hàng hóa
 • Theo đại lý
Mỗi kế hoạch có thể được xác định như:
 • Kế hoạch trên giá trị tiền
 • Kế hoạch trên giá trị số lượng

Dựa trên những kế hoạch đã được đặt ra, hệ thống tự động giúp doanh nghiệp đối chiếu ngay mức độ hoàn thành để kịp thời đưa ra chính sách nếu cần, đồng thời làm cơ sở cho các kế hoạch sau. Kết quả thực hiện kế hoạch còn được hiển thị bằng những biểu đồ trong bảng điều khiển.

Tuy rằng module này không phải là 1 module lớn với nhiều yếu tố phức tạp nhưng nó lại chính là trụ cột và là thành phần quan trọng không thể tách rời của ERP.