Quản trị sản xuất

Một hệ thống sản xuất nhận đầu vào là nguyên liệu thô, con người, máy móc, nhà xưởng, kỹ thuật công nghệ và các nguồn tài nguyên khác chuyển đổi nó thành sản phẩm hoặc dịch vụ. Quá trình chuyển đổi này là trọng tâm của cái gọi là sản xuất và là hoạt động phổ biến của một hệ thống sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị trong sản xuất và điều hành, những người mà chúng ta sẽ gọi là nhà quản trị hệ thống sản xuất, là các hoạt động biến đổi trong quá trình sản xuất.

Module quản lý sản xuất cung cấp đầy đủ các mô hình quản lý tiên tiến trong lĩnh vực sản xuất hiện đại như: quản lý định mức nguyên vật liệu (BoM) và đa công đoạn sản xuất (Process), tích hợp các mô hình quản lý tiên tiến theo thời gian thực, định mức thay thế, hỗ trợ sẵn nhiều phương thức quản lý chi phí khác nhau, tích hợp dự báo bán hàng… Hỗ trợ nhiều quy tắc cho phép sản xuất tự động theo lệnh hoặc tự đề xuất mua nguyên vật liệu, tồn kho tối thiểu và tối đa…

Tính năng lập biểu sẽ tính toán và lên kế hoạch tốt nhất theo các yêu cầu khác nhau về sản phẩm, khách hàng, đơn hàng hoặc điều kiện hoạt động của phân xưởng. Nhân viên quản lý sản xuất có thể sử dụng biểu đồ để sắp xếp tổ chức các nguồn tài nguyên khác nhau phục vụ sản xuất.

2 thoughts on “Quản trị sản xuất

  1. VIAMI Software says:

    Hệ thống quản lý sản xuất bao gồm các quy trình, định mức kỹ thuật và vật tư… và được xây dựng cho từng doanh nghiệp chứ không thể có 1 sản phẩm đóng gói sẵn. Mong bạn liên hệ với chúng tôi hoặc gửi mail tới sales@viamisoftware.com để có thông tin chi tiết hơn.
    Trân trọng.

  2. gia cam says:

    Bạn cho mình hỏi hiện tại ở đâu bán sản phẩm này ạ

Comments are closed.