RVX CRM – điểm mới khác biệt của VIAMI

CRM là 1 bộ phận của RVX Manager có những công dụng sau đây:

  • Hỗ trợ các bộ phận tiếp thị liên hệ với các khách hàng tiềm năng để biến họ thành khách hàng của công ty.
  • Hỗ trợ các bộ phận bán hàng và chăm sóc khách hàng liên hệ với khách hàng sau khi bán hàng.
  • Hỗ trợ các bộ phận khiếu nại và chăm sóc khách hàng giữ liên hệ với khách hàng sau khi nhận được các khiếu nại và phản hồi của khách hàng.
  • Giúp ban lãnh đạo tổng kết được kết quả của từng chiến dịch và có quyết định nhanh chóng về những chiến dịch bán hàng tới.

Đa số CRM truyền thống (Microsoft Dynamic CRM, Sugar CRM,…) đều tập trung vào xử lý 3 trạng thái (status) lớn của “đối tượng” là “lead” (hướng tới), “opportunity” (tiềm năng) và “account” (khách hàng) nhằm mục đích chăm sóc khách hàng ở trạng thái thích hợp nhất. Những CRM trên biểu hiện một số bất cập cơ bản như: tốc độ xử lý chậm, không xử lý được trạng thái khi tiến hành 1 chiến dịch marketing cho hàng nghìn đối tượng, mang tính chủ quan do người dùng tự định nghĩa nên không chính xác và cũng không có kiểm chứng cho các trạng thái…

Quan điểm CRM của VIAMI Software hoàn toàn khác, RVX Manager CRM lấy hành vi với đối tượng khách hàng làm cơ sở để xử lý các trạng thái. RVX Manager CRM chia các đối tượng thành 6 trạng thái: hướng tới (lead), liên lạc (contacted), tiềm năng (opportunity), thương thảo (negotiating), khách hàng (active account) và khách hàng ngừng hoạt động (inactive). RVX Manager CRM lấy chiến dịch (campaign) làm trọng tâm và lấy kết quả thực hiện các chiến dịch để tự động cập nhật các trạng thái của đối tượng. Như vậy, 1 chiến dịch có thể được định nghĩa cho các đối tượng trước hoặc sau khi bán hàng hoặc bất cứ đối tượng hướng tới nào đó, mỗi đối tượng tự động có được trạng thái của mình thông qua quá trình và kết quả triển khai chiến dịch. Ngoài ra mỗi chiến dịch được phát động đều kèm theo 1 thẻ công việc (ticket) để tiện cho việc hợp tác triển khai giữa các bộ phận và theo dõi tiến trình công việc.

Lợi điểm:

  • Mang tính khách quan và không phụ thuộc vào người sử dụng.
  • Có tiêu chí kiểm định các trạng thái.
  • Có thể tiến hành chiến dịch với hàng ngàn đối tượng và có ngay kết quả.
  • Tốc độ làm việc cao.
  • Đo được kết quả tiếp thị hoặc chăm sóc khách hàng.

RVX Manager CRM có thể hoạt động hoàn toàn độc lập nhưng sẽ là tốt nhất khi hoạt động đồng bộ với ERP, lúc đó có thể khai thác được tất cả những thông tin cần thiết từ các bộ phận để kiểm tra, đánh giá kết quả của cả quá trình hoặc từng chiến dịch.

Chi tiết tham khảo về giải pháp