Từ 1/6: Quản lý thông tin phạt vi phạm giao thông bằng phần mềm

xu phat vi pham giao thong.jpg
Thông tin xử lý vi phạm giao thông sẽ được cập nhật vào phần mềm để tăng hiệu quả quản lý thanh tra ngành giao thông. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Từ 1/6/2013, thông tin số liệu thanh tra, kiểm tra, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ được cập nhật, quản lý trong phần mềm tInspect.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng vừa ký ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng phần mềm báo cáo và chỉ đạo hoạt động thanh tra ngành giao thông vận tải tInspect (t – transport; Inspect – thanh tra) tại địa chỉ website http://it.mt.gov.vn/tInspect.

Theo đó, phần mềm tInspect quản lý các thông tin số liệu thanh tra, kiểm tra, phát hiện, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải; thông tin số liệu thanh tra theo đoàn (bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành) và các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra…

Phần mềm iInspect do Trung tâm CNTT – Bộ Giao thông vận tải chủ trì xây dựng, được triển khai thử nghiệm từ tháng 9/2012 tại 14/63 Thanh tra Sở Giao thông vận tải. Kết quả cho thấy phần mềm đã đáp ứng các yêu cầu đề ra. Bộ trưởng Đinh La Thăng đã quyết định triển khai mở rộng phần mềm tInspect ra phạm vi toàn quốc từ 1/6/2013.

Phần mềm tInspect được cài đặt tại máy chủ của Trung tâm CNTT. Các đơn vị thanh tra giao thông vận tải trong toàn quốc sử dụng phần mềm thông qua trình duyệt Internet. Việc áp dụng phần mềm tInspect sẽ giúp quá trình thu thập, tổng hợp, phân tích số liệu và báo cáo được tiến hành nhanh chóng, chính xác, từng bước tin học hóa công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động thanh tra giao thông vận tải, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của ngành.

Theo ICTnews