Tự tin về CNTT giúp doanh nghiệp kinh doanh tốt

Trong công bố mới đây về chỉ số mức độ tự tin của CNTT trong các Doanh nghiệp trên toàn cầu, một kết quả nghiên cứu của Symantec cho thấy cách nhìn nhận của chủ doanh nghiệp trước lĩnh vực CNTT có thể có ảnh hưởng lớn đối với hoạt động kinh doanh của họ. Có một mối tương quan tích cực giữa bảo vệ tài sản thông tin trong doanh nghiệp và đạt được mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh.

Symantec đã tiến hành khảo sát gần 2.500 doanh nghiệp trên toàn cầu nhằm xác định thái độ của họ đối với CNTT. Những phản hồi từ các doanh nghiệp tham gia khảo sát được sử dụng để xây dựng “Chỉ số mức độ tự tin về CNTT trong các Doanh nghiệp” (SMB IT Confidence Index) – một thước đo giúp đánh giá mức độ tự tin của doanh nghiệp khi ứng dụng CNTT để đạt được những mục tiêu kinh doanh chiến lược đã đề ra. Có 3 loại hình doanh nghiệp được xác định sau khảo sát, trong đó mối tương phản giữa loại hình doanh nghiệp dẫn đầu và loại hình doanh nghiệp thuộc “top cuối” giúp Symantec đưa ra những kết luận then chốt của khảo sát như sau:

  • Các doanh nghiệp thuộc top đầu thường có xu hướng đầu tư vào hạ tầng CNTT chất lượng cao và triển khai các nền tảng điện toán tiên tiến như điện toán đám mây và di động, và họ coi những công nghệ tiên tiến là xứng đáng để chấp nhận rủi ro.
  • Các doanh nghiệp có chỉ số tự tin về CNTT cao nhất hiện đang hoạt động hiệu quả hơn hẳn so với những doanh nghiệp có chỉ số tự tin về CNTT thấp.
  • Để đạt được mức độ thành công như các doanh nghiệp thuộc top đầu, hãy đặt mình vào vai trò là một người chủ doanh nghiệp để đầu tư cho những công nghệ sẽ giúp họ “khác biệt” so với các đối thủ trong việc hỗ trợ sự phát triển trong tương lai. Vận dụng CNTT một cách chiến lược để đạt được những mục tiêu kinh doanh quan trọng và đảm bảo CNTT được quản lý tốt để phòng tránh những vấn đề bảo mật dữ liệu.

Theo XHTT