Tăng 48,9% số doanh nghiệp khó khăn trở lại hoạt động

Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp khó khăn, ngừng hoạt động, đã quay trở lại hoạt động trong quý I năm 2014 là 4.622 doanh nghiệp, tăng 48,9% so với quý IV năm 2013.

Ảnh minh họa

Trong quý I năm 2014, cả nước có 18.358 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 97.983 tỷ đồng, tăng 16,9% về số doanh nghiệp và 23,4% về số  vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013. So với quý I năm 2013, số doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký lần lượt tăng 8,9% và tăng 3,6%.

Quý I năm 2014, tổng số DN gặp khó khăn phải giải thể hoặc đăng ký tạm dừng hoạt động, hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 16.745 doanh nghiệp, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 3.846 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 7,8%, có 10.318 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký, tăng 9,3%, 2.581 doanh nghiệp giải thể, tăng 13,6%.

Số doanh nghiệp khó khăn, ngừng hoạt động, đã quay trở lại hoạt động trong quý I năm 2014 là 4.622 doanh nghiệp, tăng 48,9% so với quý IV năm 2013.

Về cơ cấu doanh nghiệp đăng ký theo lĩnh vực, trong quý I, những ngành có xu hướng tốt lên như: Hoạt động phục vụ cá nhân (thành lập mới tăng 52,1%, dừng hoạt động giảm 3,3%), tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (thành lập mới tăng 18,9%, dừng hoạt động giảm 14,7%), sản xuất phân phối điện, nước, gas (thành lập mới tăng 57,3%, dừng hoạt động giảm 5,4%).

Một số ngành đang có sự tái cơ cấu mạnh mẽ như: Nghệ thuật, vui chơi và giải trí; thông tin và truyền thông; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; kinh doanh bất động sản… Tính riêng trong tháng 3, cả nước có 7.487 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký 35.081 tỷ đồng, tăng 87% về số doanh nghiệp và tăng 82,9% về số vốn đăng ký so với tháng 2.

Tổng số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn hoặc ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 4.358 doanh nghiệp, tăng 1,6% so với tháng 2, trong đó: 740 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, giảm 18,7%.  Có 2.928 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký, tăng16,4%, có 690 doanh nghiệp giải thể, giảm 20%.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động, trong tháng 3 đã hoạt động trở lại là 982 doanh nghiệp, giảm 28,4% so với tháng 2 năm 2014 (1.265 doanh nghiệp).

Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê đánh giá: Vẫn còn một số ngành gặp khó khăn so với cùng kỳ năm trước khi có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng thấp trong khi doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động tăng cao hơn như dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ, xây dựng…

Theo Vietnamnet