Thủ tướng sẽ là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa đồng ý làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT thay vì Ủy ban Quốc gia về CNTT-TT như dự kiến trước đây.

Ảnh

Tại cuộc họp Giao ban Quản lý Nhà nước tháng 7/2013 của Bộ TT&TT vừa diễn ra sáng 5/8/2013, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý kiện toàn nâng cấp Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT thành Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT, giao Bộ TT&TT phối hợp Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ dự thảo tờ trình Thủ tướng phê duyệt thành lập Ủy ban này. Dự kiến bộ phận giúp việc của Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT sẽ đặt ở Văn phòng Chính phủ.

Theo Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng, có sự thay đổi một chút trong tên gọi của Ủy ban (thay vì Ủy ban Quốc gia về CNTT-TT thì nay là Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT-TT) là do Thủ tướng muốn nhấn mạnh hơn tới vấn đề ứng dụng CNTT.

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 58 diễn ra năm 2011, cả TS Mai Liêm Trực, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là Bộ TT&TT) và GS Đặng Hữu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đều tha thiết bày tỏ nguyện vọng Thủ tướng sẽ trực tiếp chỉ đạo hoạt động CNTT-TT của quốc gia chứ không giao cho Phó Thủ tướng.

Rất nhiều ý kiến từ các chuyên gia và cộng đồng CNTT-TT cũng cho rằng, cần nâng tầm Ban Chỉ đạo lên Ủy ban Quốc gia về CNTT-TT và phải có sự tham gia trực tiếp của người lãnh đạo cao nhất của Chính phủ thì mới đạt được những mục tiêu đề ra trong việc hình thành Chính phủ điện tử giữa bối cảnh việc ứng dụng và phát triển CNTT-TT còn gặp nhiều khó khăn. Đã có đề xuất đặt tên là Ủy ban Quốc gia về CNTT-TT và Đổi mới đất nước.

Đến tháng 2/2012, Văn phòng Chính phủ đã thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về việc chuẩn bị chuyển đổi mô hình Ban Chỉ đạo Quốc gia về CNTT-TT theo hướng thành lập Ủy ban Quốc gia về CNTT-TT do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch. Và đến nay, Thủ tướng đã đồng ý làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Ứng dụng CNTT.

Theo ICTnews