Tội phạm công nghệ cao ảnh hưởng đến ANQP

An toàn thông tin trên mạng internet đã diễn ra trên phạm vi toàn cầu với diễn biến ngày càn quan ngại, tập trung vào các vấn đề liên quan đến an ninh-quốc phòng, tài chính ngân hàng và các vấn đề quan trọng khác. Đây là vấn đề đặt ra tại Hội thảo Luật an toàn thông tin tại Đà Nẵng sáng hôm nay (27/6)…

Tại Hội thảo, TS Nguyễn Minh Hồng cho rằng từ thực tiễn quản lý điều hành trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và kết quả rà soát các văn bản qui phạm pháp luật hiện hành có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn thông tin còn nhiều bất cập và chưa đi kịp với tốc độ phát triển công nghệ thông tin hiện nay tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

luật an toàn thông tin, Bộ TT&TT, Đà Nẵng, hội thảo, an ninh quốc phòng, tội phạm
Tiến sĩ  Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông phát hiểu tại hội nghị.

Vấn đề đặt ra hiện nay là cần phải sớm ban hành các văn bản pháp luật thống nhất để điều chỉnh toàn diện hoạt động an toàn thông tin.

Dự thảo luật công nghệ thông tin đã được hoàn chỉnh và đang xin ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân và các tổ chức xã hội. Dự thảo luật bao gồm 9 chương, 55 điều được xây dựng trên đường lối chủ trương của đảng và nhà nước về an toàn thông tin và hệ thống thông tin, bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền và lợi ích quốc gia phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước trong giai đoạn hiện nay để hội nhập kinh tế quốc tế.

Các chuyên gia và lãnh đạo các địa phương đã đưa ra nhiều vấn đề quan tâm hiện nay. Đó là môi trường, những thực tiễn kỹ thuật, sự tổn thương của hệ thống quốc tế do những hoạt động ác ý, độc hại trong không gian thông tin.

Những tổn hại do tội phạm mạng mang lại và những bi kịch tiềm ẩn của xung đột mạng…Đây là những vấn đề các địa biểu quan tâm và cần phải có luật hóa để điều chỉnh và xử lý nghiêm khắc bảo đảm môi trường thông tin và an ninh mạng an toàn phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế và lợi ích của quốc gia.

Lợi ích công cộng và lợi ích quốc gia trong lĩnh vực thông tin và ann toàn mạng đang được các địa biểu đồng tình và cần có luật hóa đủ mạnh để răn đe phòng ngừa các loại tội phạm trên lĩnh vực này.

Theo Vietnamnet