Trong 1 giây thế giới Internet có gì thay đổi?

Một trang web đã thống kê những hoạt động sinh ra trên Internet trong thời gian 1 giây.

Vừa qua, một trang web đã thống kê số lượng dữ liệu người dùng tác động lên thế giới internet rộng lớn thông qua các dịch vụ phổ biến như Facebook, Instagram, Twitter, Youtube v.v… trong mỗi giây và tổng hợp lại để cho người xem một cái nhìn tổng quan về những gì chúng ta tạo ra trên internet trong thời gian ngắn ngủi như vậy.

Trong 1 giây thế giới Internet xảy ra những gì?

Để xem thống kê này các bạn có thể truy cập vào http://onesecond.designly.com/.

Qua đây chúng ta cũng có thể thấy lượng like Facebook mỗi giây vẫn chưa phải là con số khủng khiếp nhất phát sinh trên mạng internet thời điểm này mà còn một thứ khác có số lượng khủng khiếp hơn nhiều lần.

Theo Genk