Văn phòng điện tử

Đây là modul hỗ trợ các doanh nghiệp tổ chức tốt các hoạt động hành chính, văn phòng, quản lý và cải tiến các luồng công việc nhằm tăng hiệu quả công tác hàng ngày và tìm kiếm nhanh chóng các văn bản theo dòng thời gian.

Các công văn, giấy tờ đến và đi đều được số hóa kèm theo dữ liệu chuẩn metadata và được lưu trữ tập trung hoặc phân tán tùy theo quy mô và ý đồ của doanh nghiệp. Các văn bản có thể được chia sẻ và phân công cho các bộ phận phụ trách theo đầu việc, trong quá trình làm việc, mọi sự chia sẻ, trao đổi công việc, soạn thảo, sửa chữa, phê chuẩn, v.v… cho đến bút phê cuối cùng của lãnh đạo đều được lưu trữ theo những quy trình nghiêm ngặt do tổ chức tự quy định.

Mọi tài liệu, công văn… đều có thể tìm lại được ngay tức thì dưới dạng văn bản dạng số hóa hoặc soạn thảo được lưu trữ trong quá trình làm việc trước đó. Việc chia sẻ không cần gửi file trực tiếp nên có thể bảo mật được dữ liệu mà vẫn đảm cho bảo công việc được trôi chảy một cách dễ dàng.