31 phần mềm nguồn mở được ưu tiên dùng trong cơ quan Nhà nước

Danh mục 31 sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước vừa được Bộ TT&TT ban hành, là những sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chí về tính năng kỹ thuật cũng như tính mở và bền vững.

Quy định mới của Bộ TT&TT về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước có hiệu lực từ ngày 20/1/2015 (Ảnh minh họa.)
Quy định mới của Bộ TT&TT về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước có hiệu lực từ ngày 20/1/2015 (Ảnh minh họa.)

Ngày 5/12/2014, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã ký ban hành Thông tư 20/2014/TT-BTTTT (Thông tư 20) quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở (PMNM) được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Có hiệu lực từ ngày 20/1/2015, Thông tư này thay thế cho Thông tư 41/2009/TT-BTTTT (Thông tư 41) ngày 30/12/2009 ban hành Danh mục các sản phẩm PMNM đáp ứng yêu cầu sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Theo Thông tư 20, sản phẩm PMNM được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước phải đáp các tiêu chí về chức năng, tính năng kỹ thuật bao gồm: phần mềm có các chức năng, tính năng kỹ thuật phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc các quy định, hướng dẫn tương ứng về ứng dụng CNTT trong các cơ quan, tổ chức nhà nước; phần mềm đáp ứng được yêu cầu tương thích với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có của các cơ quan, tổ chức.

Bên cạnh đó, các sản phẩm PMNM được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước còn phải đáp ứng tiêu chí về tính mở và tính bền vững của phần mềm. Cụ thể, phần mềm phải đảm bảo các quyền: tự do sử dụng phần mềm không phải trả phí bản quyền, tự do phân phối lại phần mềm, tự do sửa đổi phần mềm theo nhu cầu sử dụng, tự do phân phối lại phần mềm đã chỉnh sửa (có thể thu phí hoặc miễn phí); phần mềm phải có bản mã nguồn, bản cài đặt được cung cấp miễn phí trên mạng; có điểm ngưỡng thất bại PoF từ 50 điểm trở xuống và điểm mô hình độ chín nguồn mở OSMM từ 60 điểm trở lên.

Thông tư 20 cũng quy định cụ thể Danh mục 31 sản phẩm thuộc 11 loại phần mềm được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước gồm: hệ điều hành máy chủ, hệ điều hành máy trạm, cơ sở dữ liệu, hệ thống phần mềm thư điện tử máy chủ, quản trị nội dung, hệ thống cổng thông tin điện tử, phần mềm văn phòng, phần mềm thư điện tử máy trạm, phần mềm trình duyệt web, phần mềm tiện ích, phần mềm an toàn thông tin. Danh mục chi tiết 31 sản phẩm PMNM được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước đăng tải tại đây.

Đối với việc ưu tiên mua sắm, sử dụng PMNM trong cơ quan, tổ chức nhà nước, theo hướng dẫn của Bộ TT&TT, bên cạnh 31 sản phẩm PMNM có tên trong Danh mục nêu trên, các sản phẩm đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư 20 đặc biệt là các sản phẩm do tổ chức, doanh nghiệp trong nước phát triển, hoàn thiện, khai thác và cung cấp cũng sẽ được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước.

Các cơ quan, tổ chức nhà nước khi có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước để đầu tư xây dựng, mua sắm hoặc thuê sử dụng các loại phần mềm có trong Danh mục hoặc các loại phần mềm trên thị trường đã có sản phẩm PMNM tương ứng thỏa mãn các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư 20 thì phải ưu tiên lựa chọn các sản phẩm PMNM tương ứng, đồng thời phải thể hiện rõ sự ưu tiên này trong các tài liệu như thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch đầu tư, hồ sơ mời thầu, yêu cầu chào hàng, yêu cầu báo giá hoặc các yêu cầu mua sắm khác.

Đồng thời, các cơ quan, tổ chức nhà nước phải đảm bảo không đưa ra các yêu cầu, điều kiện, tính năng kỹ thuật có thể dẫn đến việc loại bỏ các sản phẩm PMNM trong các tài liệu như thiết kế sơ bộ, thiết kế thi công, kế hoạch đấu thầu, kế hoạch đầu tư, hồ sơ mời thầu, yêu cầu chào hàng, yêu cầu báo giá hoặc các yêu cầu mua sắm khác.

Cũng theo hướng dẫn tại Thông tư 20, trường hợp việc đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT đã được thẩm định, phê duyệt và triển khai trước ngày 20/1/2015 thì tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Thông tư 41. Còn trong trường hợp việc đầu tư, mua sắm sản phẩm CNTT đã được thẩm định, phê duyệt nhưng chưa triển khai trước ngày 20/1/2015 thì sẽ thực hiện theo các quy định tại Thông tư 20.

Theo ICTnews