Bộ Xây dựng cung cấp ba dịch vụ công mức 3 trong năm 2015

Bộ Xây dựng đặt mục tiêu trong năm 2015 sẽ triển khai các dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, cấp phép thầu cho nhà thầu nước ngoài ở mức 3 để sau năm 2016 có 30% hồ sơ được nộp qua mạng.

7ba70a12fd7bf60010107edd17c8222d
Cấp giấy phép xây dựng là một trong ba dịch vụ công trực tuyến mức 3 sẽ được Bộ Xây dựng cung cấp trong năm 2015. (Ảnh minh họa. Nguồn: Internet)

Ba nhóm mục tiêu lớn

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015 đã được Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam ký ban hành vào đầu tháng 12/2014.

Theo kế hoạch này, có 3 nhóm mục tiêu về ứng dụng CNTT sẽ được Bộ Xây dựng đặc biệt quan tâm trong năm 2015, bao gồm: ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; và ứng dụng CNTT chuyên ngành.

Cụ thể, đối với ứng dụng CNTT trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng, Bộ này đặt mục tiêu 80% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong khối cơ quan Bộ với nhau được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 40% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 100% cán bộ công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; Bảo đảm các cuộc họp trực tuyến của Bộ Xây dựng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với các Sở Xây dựng địa phương thực hiện được trên môi trường mạng; Bảo đảm các điều kiện kỹ thuật để triển khai các ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hành chính của Bộ Xây dựng trên mạng; Bảo đảm an toàn dữ liệu điện tử phục vụ các hoạt động chuyên môn theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Về ứng dụng CNTT chuyên ngành, trong năm 2015, cùng với việc xây dựng dựng, hoàn thiện và đưa vào hoạt động một số hệ thống thông tin phục vụ quản lý theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ, Bộ Xây dựng cũng sẽ tiếp tục sử dụng chứng thực chữ ký số cho văn bản điện tử, đồng thời bảo đảm kỹ thuật và công nghệ về hạ tầng CNTT khi kết nối hệ thống thông tin của Bộ này vào mạng quốc gia theo mô hình thống nhất.

Đặc biệt, đối với việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp, mục tiêu Bộ Xây dựng đặt ra là trong năm tới là 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của Bộ (trừ các văn bản mật được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng; Triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp giấy phép xây dựng, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng, cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng ở mức độ 3 để sau năm 2016 có 30% số hồ sơ được nộp qua mạng.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng sẽ chỉ đạo các Sở Xây dựng địa phương triển khai trên diện rộng ứng dụng CNTT tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông hiện đại và công khai các thông tin về quy hoạch xây dựng trên Cổng thông tin điện tử của Sở.

Sẽ kết nối Cổng thông tin Bộ Xây dựng với Cổng Chính phủ

Để đạt được được những mục tiêu nêu trên, trong năm tới, Bộ Xây dựng dự kiến sẽ triển khai hàng loạt dự án, bao gồm: Hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành; Hệ thống thông tin thống kê về xây dựng; Hệ thống thông tin quản lý khiếu nại, tố cáo và công tác thanh tra xây dựng; Hệ thống thông tin quản lý về thị trường bất động sản và hoạt đọng kinh doanh bất động sản; Cơ sở dữ liệu Quy hoạch xây dựng; Kết nối Cổng thông tin điện tử cơ quan Bộ Xây dựng với Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Hệ thống thông tin cấp phép cho nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam; Cấp giấy phép xây dựng; Hệ thống thông tin cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng…

Ngoài ra, dự kiến trong năm 2015, Bộ Xây dựng sẽ đầu tư trang bị mới 140 máy tính cá nhân, 40 máy in, 10 bộ chuyển mạch, 10 máy quét ảnh phục vụ số hóa văn bản, 6 máy chủ cấu hình cao nhằm đáp ứng yêu cầu lưu trữ dữ liệu của các hệ thống thông tin được phát triển trong giai đoạn này. Đồng thời, Bộ Xây dựng cũng sẽ chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức về CNTT cho các cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc khối cơ quan Bộ.

Việc triển khai thành công Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015 sẽ góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đã được Bộ Chính trị đề ra trong Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, đó là: CNTT phải được ứng dụng rộng rãi và trở thành một ngành kinh tế có tác động lan tỏa trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, chất lượng cuộc sống, chỉ số phát triển con người Việt Nam và nâng cao khả năng phòng thủ quốc gia trong chiến tranh mạng.

Nghị quyết 36 cũng đã chỉ rõ một trong 8 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về ứng dụng, phát triển CNTT là: CNTT phải được ứng dụng rộng rãi, thiết thực và có hiệu quả cao, trong đó cần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội quan trọng như giáo dục, y tế, giao thông, điện, thủy lợi, hạ tầng đô thị lớn…

Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước năm 2013 được Bộ TT&TT công bố năm 2014 cho hay, Bộ Xây dựng đứng thứ 3 về xếp hạng mức độ ứng dụng CNTT tổng thể của các Bộ, cơ quan ngang Bộ; đứng thứ 6 về xếp hạng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ; đứng thứ 4 về ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; và xếp thứ 17/21 Bộ, cơ quan ngang Bộ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Theo ICTnews