Cách sử dụng hóa đơn VAT

Trước thực trạng doanh nghiệp mới thành lập không thể mua hóa đơn VAT được vì theo quy định của Luật Thuế Giá trị gia tăng, Nghị định số 209/2013/NĐ-CP  và  Thông tư 219/2013/TT-BTC, thông tin dưới đây nhằm hướng dẫn cho doanh nghiệp cách có thể mua và sử dụng hóa đơn VAT nhanh, gọn theo các văn bản hiện hành nêu trên.

Theo quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP thuế Giá trị gia tăng VAT thì công ty mới thành sẽ được mua hóa đơn theo hướng dẫn dưới đây:

Việc công ty hay doanh nghiệp sử dụng hóa đơn VAT là việc công ty hay doanh nghiệp áp dụng  phương pháp khấu trừ thuế. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Đối với  doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có thực hiện đầu tư, mua sắm tài sản cố định, máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên ghi trên hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả hóa đơn mua tài sản cố định, máy móc, thiết bị trước khi thành lập (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của cơ sở kinh doanh không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn); tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC về hướng dẫn Nghị định số 209/2013/NĐ-CP).

Hình minh họa
Hình minh họa

Để hướng dẫn rõ hơn về vấn đề này, ngày 26/04/2014 Bộ Tài chính đã ban hành văn bản số 5485/BTC-TCT về việc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp tính thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có hướng dẫn thêm:

Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt mà mức đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên thì thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

Doanh nghiệp gửi Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế; kèm theo phải gửi đến cơ quan thuế phương án đầu tư được người có thẩm quyền ra quyết định đầu tư phê duyệt (bản photocopy có đóng dấu sao y bản chính); văn bản cam kết đầu tư, mua sắm tài sản cố định máy móc, thiết bị có giá trị từ 1 tỷ đồng trở lên trong thời gian 12 tháng.

Trong thời gian 12 tháng, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đủ điều kiện chứng minh giá trị tài sản đầu tư, mua sắm đạt mức 1 tỷ đồng hoặc trên 1 tỷ, doanh nghiệp, hợp tác xã không được phát hành hóa đơn.

Như vậy, doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập mà muốn áp dụng phương pháp khấu trừ thuế (sử dụng thuế VAT) thì phải đáp ứng các điều kiện nêu tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC  và hướng dẫn tại văn bản số 5485/BTC-TCT.

theo Vnmedia