Chính thức vận hành hệ thống thông quan điện tử

Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS/VCIS) được chính thức đưa vào vận hành ngày 25/4/2014.

Theo tính toán, đối với các lô hàng tuân thủ pháp luật cao, được phân vào luồng xanh thì thời gian thông quan hàng hóa sẽ được tính bằng giây (dưới 10 giây).

VNACCS/VCIS được phát triển, xây dựng và chuyển giao trong khuôn khổ dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử và thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia phục vụ hiện đại hóa hải quan” do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam

Sau 2 năm triển khai thực hiện, dự án được đưa vào vận hành đúng kế hoạch.

Lễ bàn giao hệ thống thông quan điện tử

Tại lễ bàn giao dự án, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh nhận định, việc tiếp nhận và đưa vào áp dụng hệ thống thông quan hàng hóa tự động với những tùy chỉnh hợp lý đáp ứng yêu cầu quản lý và tình hình của Việt Nam giúp Chính phủ Việt Nam hiện thực hóa được các mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2011 – 2020, cũng như đáp ứng bước đầu yêu cầu triển khai cam kết của Chính phủ Việt Nam về thực hiện cơ chế hải quan một cửa quốc gia và tham gia Cơ chế Một cửa ASEAN.

Trên phương diện quốc gia, theo Phó thủ tướng, việc đưa hệ thống vào vận hành, Luật Hải quan và các quy định pháp lý có liên quan được sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh và nguồn nhân lực được đào tạo bồi dưỡng sẽ trực tiếp nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu góp phần tạo thuận lợi cho thương mại, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Trên bình diện khu vực và quốc tế, Phó thủ tướng cho biết, hệ thống hải quan mới này có ý nghĩa về mặt đóng góp về mặt pháp lý, quy trình thủ tục, tiêu chuẩn kỹ thuật cho các hoạt động của ASEAN trong khuôn khổ triển khai cơ chế một cửa ASEAN cũng như triển khai các cam kết về đảm bảo an ninh và tạo thuận lợi trong khuôn khổ WTO, APEC và các cam kết đa phương khác về hải quan.

Dưới góc độ chuyên môn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc cho hay, Hải quan Việt Nam tiếp nhận chuyển giao hệ thống thông quan tự động trên nền tảng áp dụng công nghệ và kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin đang được cơ quan Hải quan và các cơ quan Chính phủ của Nhật Bản áp dụng để thông quan hàng hóa/phương tiện, giúp Hải quan Việt Nam làm chủ hệ thống và tổ chức triển khai hệ thống công nghệ thông tin một cách đồng bộ.

Với những ưu điểm mà thủ tục hải quan điện tử đem lại cũng như xuất phát từ mong muốn và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, thủ tục hải quan điện tử đã được Chính phủ Việt Nam cho phép triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc theo Nghị định 87/2012/NĐ-CP kể từ ngày 1/1/2013.

Theo DNSG