Giải pháp quản trị doanh nghiệp – RVX manager

Bạn đang cần một công cụ giúp bạn nắm bắt nhanh chóng tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, có thể truy cập kiểm tra thông tin 1 cách chính xác và nhanh nhất về các hoạt động của công ty, để có thể ra ra quyết định kịp thời khi cần mà không phải đợi những báo cáo tổng hợp của từng bộ phận. Dựa vào những điều đó, công ty VIAMI với kinh nghiệm trên 15 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cùng với đội ngũ kỹ sư phần mềm giỏi đã nghiên cứu đưa ra giải pháp phần mềm quản trị cho các doanh nghiệp – RVX Manager.

RVX Manager là một hệ thống giải pháp ERP tiêu chuẩn, có tính mở và linh hoạt cao, có khả năng thích ứng cho bất kỳ doanh nghiệp nào với mức độ quản trị từ đơn giản đến phức tạp, đồng thời sẵn sàng tùy biến theo mọi yêu cầu đặc biệt nhất của khách hàng.với bất kỳ hình thức kinh doanh nào nhằm giúp các nhà lãnh đạo kiểm soát hiệu quả hoạt động doanh nghiệp với sự cố gắng tối thiểu về tài chính. Phần mềm giúp nhà quản lý tập trung và thực hiện các quy trình kinh doanh tiêu chuẩn như: Quản trị hàng tồn kho, bán hàng, mua hàng, sản xuất, kế toán, quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài sản, quản trị quan hệ khách hàng…

Với các module quản trị, phần mềm RVX Manager giúp doanh nghiệp tận dụng được nguồn tài nguyên có sẵn, từ đó tạo nền tảng phát triển vững chắc trong môi trường luôn bất ổn và cạnh tranh:

  • Modul quản trị quan hệ khách hàng (CRM): quản trị danh mục các đối tác (nhà cung cấp và khách hàng) và các mối quan hệ hữu cơ với công ty. Tạo các đơn đặt hàng của khách hàng hoặc hóa đơn bán hàng bao gồm đầy đủ các thông tin liên quan. Sự liên hoàn của các chuỗi chứng từ: đơn đặt hàng, báo giá, hoá đơn, giao hàng, chuyển nhận… đều được kiểm soát chặt chẽ. Theo dõi chặt chẽ công nợ, tuổi nợ và những mối liên hệ nhiều chiều giữa tiền thu và hoá đơn, v.v…
  • Modul quản trị quan hệ nhà cung cấp: tương tự như trên đồng thời có thể quản trị khi khách hàng đồng thời là nhà cung cấp.
  • Modul Kiểm soát hàng tồn kho: kiểm soát hàng hóa tồn kho, giá vốn, lưu truyền…, đồng thời lên các báo cáo tổng quát và chi tiết về hàng tồn kho.
  • Modul Kế toán: nhập dữ liệu từ tất cả các modul khác có phát sinh liên quan đến kế toán, hạch toán kế toán các khoản thu – chi và các nghiệp vụ phát sinh, lên các bảng cân đối tài khoản, báo cáo tài chính và các báo cáo khác.
  • Modul quản lý Nhân sự: quản lý các thông tin về nhân sự, chấm công, tính bảng lương, các chế độ lương/thưởng/phạt đặc biệt, các chế độ BHXH theo quy định của Công ty và Luật định. Từ đó, doanh nghiệp có cái nhìn tổng quát về tình hình nhân sự của mình.
  • Modul Quản lý TSCĐ: các thông tin về TSCĐ, mua, tiếp nhận, chuyển, điều kiện khấu hao, bổ sung tài sản, tài sản nào thanh lý, nhượng bán…
  • Modul Các báo cáo quản trị: gồm rất nhiều loại báo cáo, có thể tùy biến theo nhu cầu và yêu cầu công việc để tạo ra.
  • Các module tiêu chuẩn khác và các modul theo yêu cầu của khách hàng