Quản trị nhân sự và tiền lương

Quản trị Nhân sự là phương tiện chiến lược tiếp cận nguồn tài nguyên quý giá nhất của mỗi tổ chức – đó là con người. Họ mang lại sự đóng góp sức lực, là một nhân tố sống còn và đem lại sự phồn vinh của doanh nghiệp mà bạn đang sở hữu.

Modul Quản trị Nhân sự và Tiền lương của RVX Manager gồm 3 hạng mục chính:

 • Nhân viên
 • Sổ chấm công
 • Tiền lương

Hạng mục Nhân viên cung cấp công cụ quản lý nhân sự phức hợp nhưng đơn giản và hiệu quả, giúp bạn theo dõi và ghi lại những thông tin về nhân viên. Hạng mục này bao gồm:

 • Danh sách nhân viên và các thông tin cá nhân, hợp đồng…
 • Người phụ thuộc
 • Các Bộ phận, phòng ban của tổ chức
 • Loại hình công việc và chức năng

Hạng mục Sổ chấm công giúp ích cho việc theo dõi hoạt động của nhân viên trong một khoảng thời gian nhất định.

 • Sổ chấm công
 • Làm thêm giờ, làm thêm chế độ
 • Nghỉ có phép và phép năm
 • Nghỉ ốm, nghỉ chế độ (thai sản, xã hội…)
 • Nghỉ phụ thuộc.
 • Tai nạn và các hình thức liên quan đến bảo hiểm khác…

Hạng mục Tiền lương, cung cấp những tính toán và thông tin chính xác về chi phí tiền lương, các khoản đóng góp bảo hiểm và thuế…

 • Thuật toán tính lương: các công thức tính lương, thưởng, phạt, thuế, bảo hiểm…
 • Tính lương, tự động tính lương sử dụng các thuật toán đã dựng sẵn.
 • Bảng lương và phiếu lương.
 • Tính toán chế độ.
 • Bảng kê khai thuế và các khoản phải trả nhà nước.
 • Mọi phát sinh đều được ghi sổ kế toán.

Mỗi tổ chức đều cần một quy trình quản lý nhân sự – tiền lương riêng, thích hợp và chuyên nghiệp, vì vậy RVX Manager đã sáng tạo ra hình thức linh hoạt nhằm giúp cho các tổ chức giải quyết trọn vẹn vấn đề này.