Siết quản lý trang thông tin điện tử và mạng xã hội

Bắt đầu từ ngày 3/10/2014, các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội phải có cơ chế loại bỏ nội dung vi phạm. Hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải có “bộ lọc”, thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm.

trang tin

Đây là một trong những điều kiện, quy định mới được đưa ra trong thông tư quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Cụ thể, điều kiện về quản lý thông tin đối với trang trang thông tin điện tử tổng hợp phải có quy trình quản lý thông tin công cộng, phải xác định phạm vi nguồn thông tin khai thác, cơ chế quản lý, kiểm tra thông tin trước và sau khi đăng tải.

Đặc biệt, phải có cơ chế kiểm soát nguồn tin, đảm bảo thông tin tổng hợp đăng tải phải chính xác theo đúng thông tin nguồn; có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm theo quy định tại Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, e-mail).

Còn đối với mạng xã hội, phải có thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp theo các quy định tại Nghị định số 72 và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội.

Mạng xã hội cũng phải bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội.

Thông tư cũng quy định mạng xã hội phải có cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay nội dung vi phạm theo quy định tại Nghị định 72 chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bằng văn bản, điện thoại, email).

Cùng với đó phải có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác.

Thông tư cũng quy định điều kiện về nhân sự và tài chính, kỹ thuật cấp giấy phép thiết lập trang trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; thẩm quyền, quy trình, thủ tục, cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép thiếp lập trang trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội; chế độ báo cáo; các biểu mẫu trong quá trình thực hiện hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội.

Theo đó, các tổ chức, doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội phải có phương án tài chính bảo đảm thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật quy định để duy trì hoạt động trong thời gian giấy phép có hiệu lực.

Đối với trang thông tin điện tử tổng hợp phải lưu trữ tối thiểu 90 ngày đối với nội dung thông tin tổng hợp kể từ thời điểm đăng tải; lưu trữ tối thiểu hai năm đối với nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

Đối với mạng xã hội phải lưu trữ tối thiểu hai năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải.

Ngoài ra phải tiếp nhận và xử lý cảnh báo thông tin vi phạm từ người sử dụng; phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn truy nhập bất hợp pháp, các hình thức tấn công trên môi trường mạng và tuân theo những tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin. Có phương án dự phòng bảo đảm duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra, trừ những trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

Theo quy định các trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội phải đảm bảo phải có ít nhất một hệ thống máy chủ đặt tại Việt Nam, cho phép tại thời điểm bất kỳ cũng có thể đáp ứng việc thanh tra, kiểm tra, lưu trữ, cung cấp thông tin trên toàn bộ các trang thông tin điện tử, mạng xã hội do tổ chức, doanh nghiệp sở hữu theo quy định.

Ngoài việc bảo đảm các điều kiện kỹ thuật, hệ thống kỹ thuật thiết lập mạng xã hội phải thực hiện đăng ký, lưu trữ thông tin cá nhân của thành viên; xác thực người sử dụng dịch vụ thông qua tin nhắn gửi đến số điện thoại hoặc đến hộp thư điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ hoặc thay đổi thông tin cá nhân; ngăn chặn hoặc loại bỏ thông tin vi phạm các quy định; đồng thời phải thiết lập cơ chế cảnh báo thành viên khi đăng thông tin có nội dung vi phạm (bộ lọc)…

Cũng theo thông tư này, các trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, mạng xã hội khi cung cấp thông tin tổng hợp thì phải đề nghị cấp phép như đối với trang thông tin điện tử tổng hợp.

Các trang trang thông tin điện tử nội bộ, trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành, trang thông tin điện tử tổng hợp nếu thiết lập mạng xã hội phải đề nghị cấp phép như đối với mạng xã hội.

Đối với tổ chức, doanh nghiệp không phải là cơ quan báo chí, dãy ký tự tạo nên tên miền không được giống hoặc trùng với tên cơ quan báo chí. Trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội của cùng một tổ chức, doanh nghiệp không được sử dụng cùng một tên miền.

Theo VNmedia