Tối đa hiệu quả kinh doanh với kết quả khảo sát

Nhân viên, khách hàng, sự kiện của một công ty đều là những nguồn thông tin phản hồi có giá trị. Cách khai thác những nguồn thông tin này tốt nhất là qua khảo sát.

1. Khảo sát sử dụng trong nội bộ

Tổ chức tốt quy trình nội bộ và sắp xếp nhân sự hợp lý là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh doanh hiệu quả. Quản lý nội bộ của một công ty cần giải quyết được các vấn đề sau:

– Tuyển dụng nhân viên mới phù hợp.

– Tổ chức đào tạo và sắp xếp các khóa học cho nhân viên.

– Xác định các vấn đề trong việc kinh doanh để giải quyết trước khi nó trở nên nghiêm trọng hơn.

– Hiểu rõ về nhân viên.

Một cuộc khảo sát có thể hỗ trợ để đạt được tất cả các mục tiêu trên.

2. Khảo sát sử dụng để tương tác với bên ngoài

Khảo sát cũng rất hữu ích trong việc phân tích môi trường bên ngoài công ty:

– Nghiên cứu thị trường. Dựa vào đó để tương tác hay lên kế hoạch phù hợp, có cái nhìn về đối thủ và sản phẩm hoặc dịch vụ của họ; về các khách hàng tiềm năng và thói quen mua hàng; và các cơ hội, xu hướng và nguy cơ chung trên thị trường.

– Xây dựng thương hiệu. Thấy được thương hiệu được khách hàng cảm nhận như thế nào, từ đó đưa ra điều chỉnh cần thiết nếu sự cảm nhận đó không giống như những gì mong đợi từ dự án.

– Khách hàng. Các khảo sát về sự hài lòng (hay thông tin phản hồi) từ khách hàng cho phép biết được khách hàng muốn gì từ công ty, về sản phẩm và dịch vụ. Hơn nữa, thông tin phản hồi từ khách hàng có thể tạo ra những đề nghị và ý tưởng mới. Cũng có thể được sử dụng như việc thu thập nguồn sáng kiến từ đám đông.

– Định hướng doanh số bán hàng. Khảo sát luôn là một nguồn tốt cho việc định hướng doanh số bán hàng, bởi vì dựa trên thông tin được cung cấp bởi những người được khảo sát, sau này bạn có thể theo dõi các nội dung liên quan và gợi ý phù hợp.

3. Quản lý sự kiện

Trong quản lý sự kiện, việc khảo sát có thể giúp bạn trong cả lúc trước và sau khi sự kiện diễn ra. Trước khi diễn ra một sự kiện, bạn có thể đăng ký làm khảo sát, để nâng cao chất lượng sự kiện.

Các thông tin phản hồi từ cuộc khảo sát sau sự kiện sẽ rất quan trọng cho ban tổ chức sự kiện, để có thể thấy được những điểm tốt và chưa tốt của sự kiện này và đưa ra sự cải tiến cho các sự kiện tiếp theo.

Bạn có thể biết được những người tham gia đã nói như thế nào về cách tổ chức tổng thể của sự kiện, việc mời diễn giả, hậu cần của sự kiện, điểm mạnh, điểm yếu và các bài thuyết trình, họ đánh giá cao những gì và không hài lòng những gì, họ mong chờ những điều gì, những nhân vật, khách mời nào trong sự kiện sắp tới…

Theo DNSG