Tuỳ biến cho các ứng dụng ERP

Hiện nay, doanh nghiệp có rất nhiều lựa chọn để tự sưu tầm hoặc mua một số ứng dụng CNTT có sẵn để áp dụng cho những hoạt động của mình như những phần mềm kế toán, phần mềm văn phòng… nhất là gần đây có rất nhiều ứng dụng mạng xã hội vô cùng tiện lợi và rất hữu ích lại miễn phí như Zalo, Facebook, v.v… Nhưng tất cả các ứng dụng đó chỉ có thể thoả mãn một khía cạnh nào đó của các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, tuy rằng nếu cố gắng chúng ta vẫn có thể ghép nối được một số dữ liệu với nhau để thoả mãn một phần nào đó trong công tác quản lý.

Để có một ứng dụng quản trị tổng thể, doanh nghiệp phải sử dụng một bộ những phần mềm quản lý dữ liệu tập trung và lan toả. Những phần mềm này thường không thể áp dụng một cách rộng rãi một cách vạn năng cho các doanh nghiệp, hơn nữa lỗ hồng thông tin thường được được tạo ra chính bởi từ những dữ liệu “dùng ép” và không được tuỳ biến cho phù hợp với doanh nghiệp.

Vì vậy, vai trò tư vấn của chúng tôi là tham gia thiết kế và hoàn chỉnh các quy trình sản xuất và kinh doanh tại tất cả các bộ phận sao cho phù hợp với việc ứng dụng CNTT nhất. Tiếp đó là việc giúp doanh nghiệp lựa chọn giải pháp phù hợp nhất và sau đó là việc thiết kế những module tuỳ biến cho mỗi ứng dụng sao cho phù hợp với các hoạt động của doanh nghiệp nhất.

Thiết kế tuỳ biến phần mềm ERP là một trong những công việc bắt buộc và quan trọng nhất trong quá trình tư vấn tiền triển khai và triển khai ERP. Nó quyết định sự thành bại của dự án ứng dụng CNTT trong quản lý doanh nghiệp hiện đại. Việc này cần bao quát đầy đủ tất cả các quy trình cũng như các kịch bản thực hiện các quy trình đó…

Những kinh nghiệm và sự hiểu biết về chiều sâu nghiệp vụ của tư vấn viên đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình này.

 

Bình luận