Vì sao RVX Manager?

Mô hình quản lý RVX là một giải pháp ERP chuẩn, mở rộng và linh hoạt cùng khả năng thích ứng cao với bất kỳ mô hình kinh doanh nào và kiểm soát họat động tạo ra kết quả lao động sao cho chi phí và sức lực bỏ ra là tối thiểu.

Hơn nữa, việc phát triển nó bằng cách sử dụng công nghệ dựa trên nền ứng
dụng web
cho phép bạn quản lý và theo dõi thời điểm đặt hàng, các nguồn cung ứng đầu vào, hàng tồn kho, chi phí hoạt động và kế toán sổ sách một cách hoàn hảo bởi vì nó được thiết kế đầy đủ, vô cùng đơn giản và dễ dàng cho người sử dụng.

Những lợi thế khác mà khách hàng của chúng tôi  sau khi sử dụng RVX Manager đã rút ra kinh nghiệm như sau:

* Hỗ trợ  quá trình sản xuất quy hoạch theo đơn đặt hàng của khách hàng, mức độ tồn của các trang thiết bị và hàng cất trong kho.
* Đưa ra giải pháp giúp  bạn kiểm soát chi phí, sản lượng tiêu thụ và thời gian tiêu thụ.
* RVX đem đến đến một cái nhìn rõ ràng, tổng thể, thực tế tại tất cả các khâu và quy trình lao động tạo ra năng suất thực tế cho công ty đồng thời giúp bạn tổ chức các nguồn lực lao động sao cho hiệu quả và hợp lý.
* Cho phép bạn theo dõi quá trình sản xuất, từ khi bắt đầu sản xuất đến khi tạo ra thành phẩm.
*Giảm bớt đáng kể các hoạt động liên quan đến quản lý tài chính, kế toán, cũng như quản lý tài sản cố định
* Hỗ trợ bạn trong việc quản lý nguồn nhân lực và tiền lương.
* Giúp công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều bởi các dữ liệu chỉ cần nhập một lần vào hệ thống và sự thống nhất trong cơ sở dữ liệu cho phép lưu lượng thường trực của thông tin giữa các mô-đun tích hợp của RVX Manager
* Đảm bảo dữ liệu được bảo mật thông qua một cổng truy cập an toàn và quyền truy cập  của các nhóm người dùng là duy nhất.

Những lợi ích lớn xuất hiện từ việc áp dụng  hệ thống thông tin tích hợp để quản lý nguồn lực doanh nghiệp được phản ánh trong quá trình họat động thông qua việc hệ thống hóa các quy trình nghiêm ngặt hơn. Nó làm tăng năng suất cho doanh nghiệp bằng cách tạo ra một môi trường làm việc có hiệu quả cao cho nhân viên và thúc đẩy các họat động dịch vụ của bạn đạt hiệu suất tối đa.

Vì vậy, lựa chọn một phần mềm ERP như RVX manager là một quyết định  mang lại lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp.Phần mềm đó tương đương như một bộ công cụ hoàn hảo kiểm soát việc quy hoạch tài nguyên và giám sát chi phí hoạt động diễn ra trong doanh nghiệp của bạn!

RVX Manager is a standard, open and flexible ERP solution with the ability to adapt to any business process and control the results with a minimal cost and effort.

What is more, it is developed using web based technology which allows management and perfect timing of order tracking, flow of supply, stock, costs and accounting because it is designed for ease of use, flexibility and completeness.

Other advantages that our customers have experienced after implementing RVX Manager are listed as follows:

  • will help you in the planning production process according to customer orders, the loading degree of the equipment and stocks
  • it gives you control over costs, consumption and consumer time
  • RVX offers a clear, overall and in real time image of all processes and workflows in the company and also helps you organize resources
  • it enables you to track the manufacturing process, from the production start to finished product delivery
  • will considerably ease the activities related to financial and accounting management, as well as fixed assets
  • will assist you in managing human resources and salaries
  • will significantly ease your work because the data must be entered only once into the system and their centralization in the database enables permanent flow of information between the integrated modules of RVX Manager
  • will ensure data security through a single secure access gateway and access rights of user groups

Major benefits arising from implementing an integrated information system for enterprise resource management are reflected in its activities through a more rigorous systematization of processes. It will increase your productivity by creating a highly efficient work environment for your service employees and by gaining maximum efficiency from your service operations.

Therefore, choosing an ERP software as RVX Manager is a decision that will bring only benefits to your business and will represent a powerful set of tools for enterprise resource planning and costs monitoring of the activities undertaken.