DN lạc quan về triển vọng phục hồi và phát triển

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng hầu hết các doanh nghiệp (DN) đều lạc quan về triển vọng phục hồi và phát triển hơn trong năm 2014 và dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2014 đều cao hơn năm 2013.

Năm 2014, hơn 75% số DN dự kiến lợi nhuận trước thuế cao hơn năm trước. Ảnh minh họa

Đây là thông tin trong Báo cáo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của DN năm 2014 của Tổng cục Thống kê.

Cụ thể: 61% DN sẽ giữ nguyên qui mô vốn năm 2014 như năm trước; 33% dự kiến tăng qui mô vốn và chỉ có 6% số DN dự kiến giảm. Được biết, trong năm 2013, có 55% số DN giữ nguyên qui mô vốn như năm 2012; 31% số DN tăng vốn và 14% số DN giảm vốn.

Theo loại hình sở hữu, tỷ lệ DN Nhà nước dự kiến tăng vốn đứng cao nhất với 44%, DN ngoài Nhà nước và DN FDI có tỷ lệ dự kiến tăng vốn khá đồng đều, tương ứng là 32.8% và 31.7%.

Theo ngành kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có tỷ lệ DN dự kiến tăng vốn cao nhất với 46%, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng 36% và thấp nhất là khu vực dịch vụ 29%.

Với xu hướng về doanh thu, trái ngược với dự kiến mở rộng qui mô về lao động và vốn của cùng thời kỳ, tỷ lệ DN dự kiến tăng doanh thu năm 2014 so với năm 2013 cao hơn nhiều với 72%, chỉ có 15% DN dự kiến giữ nguyên qui mô và 14% DN dự kiến giảm. Trong năm 2013 vừa qua, chỉ có 9% số DN giữ nguyên qui mô doanh thu; 54% số DN tăng doanh thu và 37% số DN giảm.

Với xu hướng về lợi nhuận trước thuế năm 2014, hơn 75% số DN dự kiến lợi nhuận trước thuế cao hơn năm trước, chỉ có 6% số DN dự kiến lợi nhuận năm 2014 bằng năm 2013 và 19% DN dự kiến lợi nhuận giảm. Với kết quả năm trước, tỷ lệ DN có lợi nhuận trước thuế năm 2013 cao hơn 2012 đạt 46%; 11% số DN có lợi nhuận bằng năm 2012 và có tới 43% số DN có lợi nhuận giảm.

Theo vietnamnet