Kinh doanh điện máy

Các bài toán đặc trưng cho ngành kinh doanh điện máy, điện tử…

Số seri và bảo hành

 • Số seri trên mọi chứng từ.
 • Số seri kèm theo ngày hết hạn.
 • Kiểm soát tồn theo số seri.
 • Kiểm kê theo số seri.
 • Kiểm soát dịch vụ bảo hành, sửa chữa.
 • Tạo và theo dõi lịch sử bảo hành.
 • Đổi hàng/số seri/gia hạn bảo hành.

Khuyến mại linh hoạt

 • Chính sách giá tùy biến linh hoạt.
 • Thực hiện thống nhất, chặt chẽ.
 • Thời gian “vàng” (ngày, giờ, phút…).
 • Vô số các phương pháp khuyến mại.
 • Chính sách với loại/thẻ khách hàng.
 • Hàng tặng, bán kèm, đổi nhóm.
 • Áp dụng tùy theo địa điểm, khu vực.
 • Chính sách đối xử công nợ, hạn mức…
 • Quản lý cho tặng, coupon, voucher…

Vòng quay của vốn

 • Lãi càng ít càng cần quay vòng nhanh.
 • Quản lý hàng tồn và vòng quay.
 • Cung ứng theo tồn tối thiểu, tồn tối đa.
 • Báo cáo chỉ tiêu quay vòng.

FIFO – Giá vốn, tuổi tồn

 • Phương pháp FIFO (nhập trước xuất trước) là thích hợp nhất và vô cùng quan trọng với việc kinh doanh các mặt hàng luôn bị xuống giá như điện máy.
 • Tuân thủ quy trình dữ liệu.
 • Kiểm soát theo thời gian chứng từ.
 • Giá vốn chính xác cho từng giao dịch.
 • Giá vốn cho hàng cho tặng.
 • FIFO nhưng vẫn đủ độ linh hoạt.
 • Tính lại giá vốn bất kỳ lúc nào.
 • Tự động tính tuổi tồn theo FIFO.
 • Tuổi tồn liên quan đến hàng hết hạn.

BÁN LẺ
Điểm bán hàng (POS)

 • Giao diện POS đơn giản, tiết kiệm.
 • Sử dụng mã vạch và danh mục.
 • Cả mã vạch lẫn số lượng vào cùng 1 ô.
 • Tự động áp dụng chính sách giá.
 • Thông tin khách hàng.
 • Có khả năng kèm theo số seri.
 • Nhiều loại tiền thu khác nhau cùng lúc.

BÁN BUÔN
Quản trị đại lý

 • Nhiều tiêu chí phân cấp đại lý.
 • Tùy chọn phân cấp đại lý động.
 • Quản lý hạn mức và thời hạn công nợ.
 • Tự động áp dụng chính sách giá.
 • Quản trị quan hệ khách hàng.
 • Quản lý công nợ và phạt quá hạn.
 • Đa tệ, đa quỹ, đa trung tâm.

Hoạt động thường gặp

 • Lắp ráp/tháo gỡ.
 • Sản phẩm gồm nhiều linh kiện.
 • Nhiều kho thật và kho ảo.
 • Điều chuyển kho (thật/ảo).
 • Tích hợp với cửa hàng ảo.
 • Quan hệ khách hàng (CRM)
 • Quản lý số seri và bảo hành.
 • Khuyến mại phức tạp.
 • Giá thay đổi liên tục.

Quy trình dữ liệu

Các dữ liệu phát sinh đều nằm trong những quy trình tổ chức một cách khoa học, được liên kết và kiểm soát hết sức nghiêm ngặt nhằm đảm bảo sự thông suốt và độ tin cậy cao của dữ liệu. Mọi sự can thiệp trong chuỗi quy trình đều không được phép trừ phi người dùng phải lần theo dấu vết, để thay đổi từ cuối nguồn trở lại cho đến điểm cần chỉnh sửa.
Quy trình “công bố”/“thu hồi” và “xét duyệt”/“hủy bỏ” nâng cao mức độ kiểm soát quy trình và trách nhiệm của người dùng, đồng thời tăng cường tính an ninh của dữ liệu.