Quản lý hàng hóa – khách hàng/nhà cung cấp

Quản lý danh mục nói chung và Quản lý hàng hóa nói riêng, giúp quản lí một số lượng lớn các mặt hàng/dịch vụ và cung cấp tính năng tìm kiếm nhanh chóng các mặt hàng.

Quản lý hàng hóa/dịch vụ có các tính năng sau đây:

 • Phân cấp hàng hóa/dịch vụ theo loại, chủng, nhóm và hiển thị danh mục dạng hình cây một cách khoa học nhất.
 • Tìm kiếm nhanh chóng các mặt hàng thông qua mã hàng, mã vạch, tên hàng hay qua các từ khóa trong phần mô tả chúng.
 • Mỗi mặt hàng đều có thông tin tức thì về tình trạng tồn kho và các thông tin khác liên quan đến bán hàng và chính sách giá cả.
 • Quản lí chuyên nghiệp các mặt hàng tồn trong các kho khác nhau.
 • Quy định bảng giá tiêu chuẩn và bảng giá dành cho khách hàng đặc biệt.
 • Áp dụng chính sách giá áp dụng trên nhiều tiêu chí khác nhau như: loại, chủng, nhóm, mặt hàng, loại khách hàng, khách hàng, khoảng thời gian, thời điểm bán, chương trình khuyến mãi, điều kiện giao hàng và thanh toán, v.v…
 • Tùy chỉnh thiết kế và in ấn nhãn hàng cho các sản phẩm được lựa chọn và các thuộc tính của chúng.

Quản lý bạn hàng có các tính năng sau đây:

 • Khách hàng và nhà cung cấp được xác định là đối tác kinh doanh, họ được phân loại tùy chọn trong danh mục.
 • Mỗi đối tác được xác định bởi mã bạn hàng, mã số thuế, tên và có các thuộc tính khác như: địa chỉ, các thông tin liên hệ, ngân hàng…
 • Một số thông tin đặc biệt liên quan đến các điều kiện giao dịch, hạn mức, thẻ khách hàng, tích điểm…
 • Đối tác có thể có thêm địa chỉ giao nhận hàng, danh sách những người thường xuyên liên hệ và tài khoản ngân hàng thường xuyên sử dụng.

Để phục vụ cho việc quản lý đối tác, RVX Manager cung cấp các chức năng hỗ trợ sau đây:

 • Modul CRM cung cấp các công cụ liên hệ, quản lý và tổng hợp các dữ liệu phát sinh của bạn hàng nhằm hỗ trợ họ, tiếp thị với họ, đưa ra chính sách và chiến dịch tiếp thị phù hợp… một cách tự động, mục đích nâng cao hiệu quả kinh doanh và sự thỏa mãn cao nhất của khách hàng.
 • Modul Thẻ công việc cung cấp một giải pháp mới nhằm hỗ trợ việc theo dõi các nhiệm vụ, công việc và những yêu cầu của khách hàng. Bạn có thể giao việc thông qua thẻ này cho nhân viên của công ty cùng với thời hạn của công việc.
 • Modul Thẻ công việc cũng là một phương thức quản lí thời gian hỗ trợ khách hàng một hữu hiệu, giúp bạn kiểm tra xem có bao nhiêu sự việc đối với mỗi khách hàng cụ thể cũng như có bao nhiêu vấn đề phát sinh cần giải quyết. Theo dõi mức độ hoàn thành nhiệm vụ đã phân công, được giải quyết hoặc chưa được giải quyết cho các bộ phận hoặc khách hàng.