“Chuyển đổi” và “Số” – Con gà, quả trứng

“Chuyển đổi số” đối với doanh nghiệp, việc ứng dụng công nghệ số tạo nên sự chuyển đổi không ngừng của các hoạt động kinh doanh, hướng tới hiệu quả ngày càng cao hơn và dẫn đến sự thay đổi cả mô hình kinh doanh

Doanh nghiệp địa ốc thích ứng với chuyển đổi số

Số hóa thu hút sự quan tâm của doanh nghiệp bất động sản bởi nó giúp xây dựng những mô hình kinh doanh mới, đảm bảo duy trì hoạt động, hướng tới phát triển bền vững. Đây là nội dung được đưa ra tại hội thảo trực tuyến do Cộng đồng phát triển bất động […]

OKR kiến tạo động lực phát triển

Với yêu cầu đổi mới sáng tạo ngày càng gia tăng trong bối cảnh của sự thay đổi nhanh chóng khôn lường của môi trường kinh doanh của thời đại hiện nay, thì OKR đã nổi lên như một công cụ quản lý hết sức phù hợp.

Chiến lược chuyển đổi số cho doanh nghiệp

Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài và hết sức khó khăn, gian khổ thể hiện tầm nhìn và ý chí của lãnh đạo mong muốn đưa doanh nghiệp đến tầm cao mới và những bước phát triển vững chắc hơn phù hợp với thời đại số mà chúng ta đang và sẽ sống.

Chủ tịch HĐQT có nên kiêm Tổng giám đốc?

Vai trò của Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc khác nhau về mặt bản chất và tùy vào từng trường hợp, công ty cần xem xét tách bạch hai chức danh này. Chủ tịch HĐQT điều hành HĐQT để thực hiện các nghĩa vụ về giám sát, trả thù lao và thay thế/bổ nhiệm Ban […]

Y học doanh nghiệp

Các nền y học chính Tây y Là một nền khoa học dựa trên học thuyết điều trị trực tiếp, tập trung vào việc dập tắt triệu chứng trong đó sử dụng nhiều biệt dược cũng như các biện pháp phẫu thuật để tấn công trực diện vào triệu chứng. “Tây y” là liệu pháp […]